Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Akce Intersport

Platnost od 12.3 .2015 do 22.3 .2015


Akce Intersport - strana 2     

Akce Intersport - strana 2

1 2 1 2 3 D ám sk á P án sk á 1 D ám sk á P án sk á BundaT o f ino 2 P r od y šn á ,nep r omok a v á , odep ín a c ík apu c e , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 5 6 9 6 1 9 8 / 5 6 8 6 1 5 2 ] 1 0 0%po l y e s t e r . [ 5 8 5 3 7 3 1 / 5 8 5 2 9 7 2 ] m í s to2499 , - m í s to2799 , - 1899 , - 2199 , 3 So f the l lo vék a lho t y Speed l igh tP an tM /W Ba tohT a l la c V o lno č a so v ýb a t oh ,p ř ih r ádk a n a1 3 ‘ ‘ l ap t op ,h rudn ípop ruh . Hmo tno s t :8 1 0g Ob jem :2 4 l [ 1 0 6 0 0 3 4 ] V y r obenézv e lm ik v a l i tn ího m a t e r i á luTNF™Ape xAe r ob i c , k l oubo v ák o l en a ,tk an in a sv oděodo lnouúp r a v ou . [ 5 6 3 1 1 7 2 / 5 6 3 0 8 4 0 ] m í s to1799 , - m í s to2399 , - 1299 , 2 Powe s t r e cho v á bunda 1799 , D ám sk é P án sk é