Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Akce Intersport

Platnost od 12.3 .2015 do 22.3 .2015


Akce Intersport - strana 3     

Akce Intersport - strana 3

p rodě t i Dám sk ét r i čk oNewT a la M ik r o f l ee c e ,1 0 0%po l y e s t e r . [ 5 8 5 6 0 6 9 ] m í s to549, - Dě t sk áso f t she l lo v ábunda Me lmo th 249 , - Funk c eVENTMAXPROz j i š ťu je v oděodo lno s tao ch r anup r o t i v ě t ru3 0 0 0 ,v š i t ák apu c e , f l ee c o v ápod š í vk a . v e l .9 2 1 7 6 [ 5 6 7 5 1 8 1 / 5 6 7 5 1 7 8 ] -54% -42% m í s to1399, - 799 , - p rodě t i Dě t sk ám ik inaAbbe r ton P e vn ák apu c e ,m a t e r i á l 9 5%po l y e s t e r/5%sp ande x . [ 5 8 5 4 0 5 6 ] m í s to799, - 399 , - -50% Dě t sk ék a lho t yS c r an ton Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t i , 9 4%po l y am id/6%e l a s t an . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 5 6 3 2 1 1 1 ] p rodě t i Dě t sk á/ jun io r sk át r ek ingo v á obu vSan t iago I I I -38% m í s to1299, - 799 , - Zodo lnéu sněsp r od y šn ýmv s a z en ímCo r du r a , v oděodo ln á- memb r án aAqu am a x ,p r o t i sk lu zo v á ap r o f i l o v an águmo v ávně j š ípod e še v . v e l .2 6 3 9 [ 3 4 9 0 0 6 1 ] m í s to1899, - 999 , - -47% Ou tdoo r o v áobu vSo f t she l l I I S v r šekzp ř í jemnéhoso f t she l l o v ého m a t e r i á lu ,s t ab i ln íou tdoo r o v á pode še v . [ 3 4 2 0 5 1 2 / 3 4 1 0 3 7 8 ] D ám sk á D ám sk á P án sk á -42% P án sk á m í s to1399, - 799 , - , to2499 s í m , 1799 NEJCENA Ou tdoo r o v áobu vR edwood Lehk á ,k om f o r tn íobu v ,pode še v Con t ag r ip ,k omb ino v an ým a t e r i á l v e lu rat e x t i l . [ 3 4 2 0 5 5 0 / 3 4 1 0 4 0 6 ] 3