Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Akce Intersport

Platnost od 12.3 .2015 do 22.3 .2015


Akce Intersport - strana 6     

Akce Intersport - strana 6

Dě t sk é/ jun io r sk ét r i čk oNad i r/Ede s sa Ch l ape ck ý mode l :v e l .1 1 6 1 7 6[ 4 1 2 1 3 1 8 ] D í v č í mode l :v e l .1 1 6 1 6 4[ 4 0 8 2 1 4 0 ] m í s to279 , - 199 , - -36% Dě t ské/jun io r ské kopa čk yF5FBJ r . Jun io r sk ék opa čk ysešpun t y ,ve lm ilehk é , pode še vT ra x ionFGp roh runat v rdém p ř í rodn ímpo v r chu ,s yn te t i ck ýs v r šek . ve l .28 -35 [3500271 ] m í s to1099 , - 699 , - Ch l ape ck é INTERSPORTJEHRDÝMPARTNEREM SAZKAOLYMP I JSKÉHOV ÍCEBO JE U v ědomu jemes i , jak jedů l e ž i tév é s tdě t ik espo r tu aak t i vn ímuž i v o tn ímus t y luu žod ma l i čk a .P r o to j sme ser o zhod l i j i žpod ruhépodpo ř i tp r o jek tČe sk ého o l ymp i j sk éhov ýbo ruSa zk aO l ymp i j sk ýv í c ebo j . V í c e in f o rma c ínain te r spo r t . c z . D í v č í Dě t sk á/ jun io r sk á m ik inaNe s s im/E l la Ch l ape ck ý mode l : v e l .1 1 6 1 7 6[ 4 4 6 4 0 4 6 ] D í v č í mode l : v e l .1 1 6 1 6 4[ 4 0 8 4 0 2 0 ] 549 , Ttepláky SE a+ d Bun , 098 to1 s í m , 799 Dě t sk é/ jun io r sk é tep lák yNun io/E z i l ia -44% F o tba lo v ým í čT90Seek e r M a t e r i á lpo l yu r e t an . v e l .5 [ 1 2 0 1 5 8 9 ] 6 , to499 s í m 549 , - , 279 NEJCENA Ch l ape ck ý mode l : v e l .1 1 6 1 7 6[ 4 4 9 1 4 2 4 ] D í v č í mode l : v e l .1 1 6 1 6 4[ 4 4 9 1 4 2 2 ]