Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 3     

Běžecká výbava - strana 3

P án sk ét r i čk oF o r ce Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t i , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 1 3 6 3 5 8 ] m í s to699 , - -42% 399 , P án sk éšo r tk y F o r ceF r an jo Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t i , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 8 7 1 0 8 4 ] m í s to599 , - -33% 399 , - Dám sk ét r i čk oAbona Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t i , 6 5%po l y e s t e r/3 5%v i sk ó z a . [ 4 0 9 2 7 8 6 ] m í s to549 , - 399 , Dám sk éCap r i Amb r e Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t i , l e ar rYPlUS–App D š i r š íp á sek , 9 2%po l y am id/8%e l a s t an . [ 4 0 4 1 0 3 4 ] m í s to699 , - n tio a rm fo lIn a er Gen on i T eguLA Ter A LiM SC Lu DrYP d ryan ud o sy p e e ck ri b a gf n i k ic ew r u t is o M . y t i v i t c ga n ri u ed l b a t r fo om c 499 , - s lu yP r ieD log chno e T í ln imá t jeop ťu š i j za . i t s o lhk vodv od on i CT Te erPro TH eA SW Lu DrYP d l o dc n eta nw ryi ud o sy p e e ck ri b a df e t a o C s. n o ti i d on c i t rodě p on i CT Te inDPro SW Lu DrYP st n i a g ua o sy t c e t o r onp i ct u r t s on c c ri b a F . e l b a t r fo om uc o sy p e e dk dan in w Dě t sk é in l ineb ru s lePha se rBo y /G i r l Dě t sk é/ jun io r sk é in l ineb ru s leH4 .0 m í s to1899 , - m í s to1599 , - K o l e čk a7 2 mm / 8 0A , l o ž i sk aABEC 3 ,k ompo z i t o v ýr ám . v e l .2 8 3 2 ,3 2 3 5 ,3 6 4 0 , 5 [ 1 5 8 0 1 1 0 / 1 5 8 0 1 1 1 ] 1499 , K o lobě žk aC i t y N a fuk o v a c íh l in ík o v ák o l a1 2 “ / 1 6 “ , č e l i s ť o v éb r zd y ,no sno s tdo1 2 0k g . [ 1 5 7 1 1 5 9 ] m í s to3599 , -44% 1999 , - Vn i t řn íso f tbo t i čk a ,k o l e čk a7 0 mm / 8 0A , l o ž i sk aABEC 1 . v e l .2 5 2 8 ,2 9 3 2 ,3 3 3 6 ,3 7 4 0 [ 1 5 8 0 1 4 4 ] 899 , - -43% P án sk é in l ineb ru s leL i th iumLXMan K o l e čk a9 0 mm / 8 3A , l o ž i sk aABEC 7 ,h l in ík o v ýr ám . [ 1 5 8 2 2 2 2 ] m í s to5999 , - -40% 3599 , -42% , to3799 s í m , 99 21 NEJCENA Dám sk éb ru s leK ine t i cSpeedLad y R y ch l o šně r o v án í ,k o l e čk a8 0 mm / 8 0A , l o ž i sk aABEC 5 . [ 1 5 8 1 1 2 6 ] 3