Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 4     

Běžecká výbava - strana 4

PRODÁ VÁMETYTO ZNAČKYKOL : Ho r sk ék o loSo lu t ion2 .027 .5 " R ám :A lu6 0 6 1 V id l i c e :Sun t ou rM 3 0 3 02 7 . 5 “ ,7 5mm K omp onen t y :2 4 r y ch .Sh im anoA l tu s /Sh im anoFD -M 1 9 0 B r zd y :T ek t r oAu r ig ah yd r .D i s c1 8 0mm V e l ik o s t ir ámu :4 3 ,4 8cm [ 1 9 0 8 4 8 9 ] 10499 , - m í s to11999 , - Ho r sk ék o lo Impa c t2 .029 " R ám :A lu7 0 0 5 V id l i c e :Sun t ou rM 3 0 3 02 9 “ ,7 5 mm K omponen t y :2 4 r y ch .Sh im anoA c e r a /Sh im anoFD -M 1 9 0 B r zd y :T ek t r o8 3 7A luV -B r ak e V ý šk ar ámu :4 3 ,4 8 ,5 3cm [ 1 9 1 2 8 0 5 ] 10499 , - m í s to11999 , - D ám sk é P án sk é Ho r sk ék o loA x iomE l i te29 " 3 xze s l abo v an ýr ám ,v zdu cho v áv id l i c esu z am yk án ímn ař íd í tk á ch , 3 0 t ir y ch l o s tn íSh im anoXT . R ám :A lu7 0 0 5T .B . V id l i c e :R o ckSho xXC 3 2RLOR emo t ePu shLo ck2 9 “ K omp onen t y :3 0 r y ch .Sh im an oXT -Sh adow /Sh im anoDeo r e B r zd y :Sh im anoBR -M 4 4 6h yd r . V ý šk ar ámu :4 7 ,5 1cm [ 1 9 1 2 8 6 1 ] K r o so vék o lo SpeedC r o s sSX -20 R ám :A lu7 0 0 5 V id l i c e :Sun t ou rNVX -P ,7 5 mm Měn i č /Ř a zen í :2 4 r y ch .Sh im anoA c e r a /Sh im anoST -EF 5 1E a s yF i r e B r zd y :T ek t r o8 5 5A luV -B r ak e [ 1 9 0 6 4 3 7 / 1 9 0 5 4 3 7 ] -33% 19999 , - 9499 , - m í s to29999 , - m í s to12999 , - D í v č í Dě t sk ék o loMa t r i x16 " Vhodnép r odě t isv ý šk ou po s t a v y1 0 5 1 1 0cm . R ám :H i T en V id l i c e :H i T en B r zd y :V -B r ak e [ 1 9 1 0 4 5 1 ] 3199 , - , to5499 s í m Jun io r sk ého r sk ék o lo Boo s te r/Su r y20 " Vhodnép r odě t isv ý šk ou1 1 5 1 2 0cm , s t ab i ln ík o l ospe vn ýmr ámem , ř a zen íSh im anos6p ř e v od y . R ám :H i T en V id l i c e :o c e l Měn i č :6 r y ch l .Sh im anoT ou rne y Ř a zen í :R e v o sh i f t B r zd y :V -B r e akA lu [ 1 9 0 7 2 5 7 / 1 9 0 7 2 6 0 ] 4 , 3999 m í s to3899 , - -50% NEJCENA Sadas vě te l Ch l ape ck é P ř edn ís v ě t l ose3v ýk onn ým id iod am i , z adn ís v ě t l ose3LEDd iod am i ,obě n a s t a v i t e ln án at r v a l ýs v i tnebob l ik án í , v č e tněd r ž ákuab a t e r i í . [ 1 9 3 0 7 4 2 ] m í s to599 , - -33% 399 , - Pump i čk aA i rPowe r Sez ák l adnou am anome t r em , du á ln íh l a v i c e , vh odn áp r ov še chn yv en t i l y . [ 1 9 3 4 2 7 2 ] m í s to799 , - 399 , -