Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 5     

Běžecká výbava - strana 5

P án sk ýc yk l i s t i ck ý d r e s Impu t [ 4 3 0 6 5 9 2 ] m í s to1199 , - 1% -4 699 , P án sk ýc yk l i s t i ck ý d r e sRCP r o P án sk éc yk l i s t i ck é šo r tk yT a s so T e chno l og ieD r yP lu sz a j i š ťu je p r od y šno s taod v odv lhk o s t i , e l a s t i ck ýp a s ,v y j ím a t e lnévn i t řn í k a lho t y ,Coo lm a xP ad . [ 4 3 1 0 4 2 9 ] m í s to1499 , - Z á v odn ís t ř ih ,spo t i sk em . 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 3 0 6 5 5 2 ] 1399 , - -44% 1099 , Dám sk ýc yk l i s t i ck ý d r e s Imp r ima D í v č íc yk l i s t i ck ýd r e s Imp r ima T e chn o l og ieD r yP lu sz a j i š ťu je p r od y šno s taod v odv lhk o s t i , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 3 0 3 5 1 2 ] T e chno l og ieD r yP lu sz a j i š ťu je p r od y šno s taod v odv lhk o s t i , 1 0 0%po l y e s t e r . v e l .1 1 6 1 6 4 [ 4 3 0 1 1 5 8 ] m í s to1399 , -50% 699 , - m í s to699 , - Dám sk éc yk l i s t i ck é 3 /4k a lho t y Ib i za Dě t sk éc yk l i s t i ck ék a lho t y NewA lbaJ r . 499 , - 8 0%po l y am id/2 0%e l a s t an . [ 4 3 1 4 0 3 9 ] m í s to999 , - 549 , - In t eg r o v an ác yk l i s t i ck áv l o žk a Coo lm a x ,8 0%po l y e s t e r/2 0%e l a s t an . v e l .1 1 6 1 6 4 [ 4 3 1 3 0 4 2 ] -45% m í s to499 , - -30% 349 , - m í s to2499 , - Jun io r sk ýc yk l i s t i ck ý d r e s Impu t 1 0 0%po l y e s t e r . v e l .1 2 8 1 7 6 [ 4 3 0 1 1 5 6 ] m í s to699 , - 499 , Dě t sk éc yk l i s t i ck é šo r tk yT a s so Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu jep r od y šno s taod v odv lhk o s t i , in t eg r o v an ác yk l i s t i ck áv l o žk aCoo lm a x . v e l .1 4 0 1 7 6 [ 4 3 1 3 0 5 3 ] m í s to999 , - -30% 699 , C yk l i s t i ck áhe lmaP r o -T e c tně če V ího radn náh í ván o r t s l po m í s to1499 , - 1199 , - i t rodě p Dě t sk ác yk l i s t i ck á he lmaK id St e chno l og i í In -mo lds8v ě t r a c ím i o t v o r yas í t íp r o t ihm y zu . v e l .4 6 5 2 [ 1 9 7 1 0 0 7 ] m í s to799 , - 649 , - K on s t ruk c e In -mo ld ,v e r t ik á ln í iho r i zon t á ln ín a s t a v en ív e l ik o s t i pomo c ík o l e čk a ,2 3v en t i l a čn í cho t v o rů . Hmo tno s t :2 3 0g v e l .5 6 6 3cm [ 1 9 7 2 2 7 9 ] B r ý leSk inne r í ln i ib t Kompa V yměn i t e lnéč i r éč o čk ysou č á s t íb a l en í , rů znéb a r e vnék omb in a c e . [ 0 8 0 5 7 9 1 ] 899 , 5