Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 6     

Běžecká výbava - strana 6

D ám sk á P án sk á 1 P án sk átu r i s t i ck ábundaOn yx V oděav ě t ruodo ln á , l ehk á ,p r od y šn á , 1 0 0%n y l on . [ 5 6 9 0 0 2 7 ] m í s to4699 , - 1 -36% 2 2999 , 2 D ám sk átu r i s t i ck ábundaA r r o yo V oděav ě t ruodo ln á , l ehk á , p r od y šn á ,1 0 0%n y l on . [ 5 6 8 0 0 2 9 ] m í s to3599 , - 2699 , 3T u r i s t i ck ék a lho t y A c t i v a te/P an t s V ě t ru odo lné ,nep r omok a v é az á r o v eňp r od y šné , 9 0%p o l y am id/1 0%e l a s t an . [ 5 6 3 7 0 6 9 / 5 6 3 0 7 5 7 ] 3 m í s to2599 , - 1999 , - Ba tohA i r c on t a c t35RC T u r i s t i ck ýb a t oh , in t eg r o v an áp l á š t ěnk a , m a t e r i á l6 0 0D /PUP o l y e s t e r+R ib s t op P o l y e s t e r .Ob jem :3 5 l [ 1 0 2 0 2 0 4 ] m í s to1999 , - D ám sk á -40% 1199 , - P án sk á Ou tdoo r o v áobu vLak o t aAQX Nep r omok a v áap r od y šn á memb r án aAQUAMAX®, ® o ch r an ap r s tůap a t y ,t lumen í ICS ,pode še vV IBRAM z a j i š ťu jev yn ik a j í c ís t ab i l i tu . [ 3 4 7 0 3 0 6 / 3 4 8 0 2 3 3 ] m í s to3499 , D ám sk á -51% 1699 , - P án sk á P án sk á -44% Ou tdoo r o v áobu vF a l c onTXP Memb r án aTEXAPOREz a j i š ťu j í c ío ch r anu p r o t inep ř í zn i v émupo č a s í ,p r od y šn ývn i t řn í m a t e r i á l .[ 3 4 2 0 5 5 7 / 3 4 1 0 4 1 3 ] 6 , to3599 s í m , 1999 NEJCENA Ou tdoo r o v áobu vSo f t she l l I I S v r šekzp ř í jemnéhoso f t she l l o v ého m a t e r i á lu ,s t ab i ln íou tdoo r o v ápode še v . [ 3 4 2 0 5 1 2 / 3 4 1 0 3 7 8 ] m í s to1399 , - D ám sk á % 799 , - -42