Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Běžecká výbava

Platnost od 26.3 .2015 do 5.4 .2015


Běžecká výbava - strana 7     

Běžecká výbava - strana 7

i t rodě p c loupe ís vodn 2000 mm Dě t sk ábundaM i s t r a l I I V ě t ruav oděodo ln á , v odn ís l oupe c2 0 0 0 mm , odn ím a t e ln ák apu c e . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 4 6 0 0 0 3 4 ] é r év mod tak vě r ba snadno lná te i l sba m í s to549 , - 399 , - 1 c loupe ís vodn 3000 mm 1 1 D ě t sk áso f t she l lo v ábunda Me lmo th V odn ís l oupe c30 0 0 mm , ě t ru v zdo rn á , p r od y šno s t30 0 0g /m2 v f l ee c o v ápod š í vk a ,1 0 0%po l y e s t e r . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 5 6 7 5 1 7 8 / 5 6 7 5 1 8 1 ] m í s to1399 , - i t rodě p -42% 799 , - Dě t sk éz ipp -o f fk a lho t ySam son T e chn o l og ieD r yP lu sz a j i š ťu jep r od y šno s t aod v odv lhk o s t i ,UVo ch r an a5 0 + , odep ín a c ínoh a v i c e ,1 0 0%n y l on . v e l .9 2 1 7 6 [ 5 6 3 2 0 6 8 ] m í s to699 , - 549 , i t rodě p i t rodě p Dě t sk át r ekk ingo v áobu v C i s c oH ik e rAQXJ r S v r šekzp ř í jemného s o f t she l l o v ého m a t e r i á lu . v e l .2 8 3 5 [ 3 4 0 0 0 4 1 ] Nep r omok a v áap r od y šn á ® memb r án a AQUAMAX. v e l .3 0 3 9 [ 3 4 9 0 0 5 7 ] m í s to1399 , - Dě t sk áou tdoo r o v áobu v So f t she l lJ r . -50% -39% m í s to1199 , - 599 , - 849 , D ám sk á P án sk á -72% Ou tdoo r o v áobu vCon sp i r a c i I IOu td r y V e lm i l ehk á ,OUTDR Ynep r omok a v áav y so c ep r od y šn át e chno l og ie , s v r šekt v o ř enk omb in a c ít e x t i ln í chs í ť o v an ý chp r vků . [ 3 4 2 0 1 8 5 / 3 4 1 0 1 0 3 ] 32% m í s to2499 , -- 1699 , - , to2499 s í m , 99 6 NEJCENA Dám sk áou tdoo r o v áobu vW a l law a l la Zp r od y šnéh os v r chn ího m a t e r i á luMe sh , vhodn áp r oc e l odenn ítú r y ibě žnéno šen í , me z ipode še vT e ch l i t ep r oop t im á ln ít lumen í ak om f o r tp ř ino šen í , r obu s tn íou tdoo r o v ápodě še v . [ 3 4 1 0 2 3 2 ] 7