Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Under Armour 2015

Platnost od 16.4 .2015 do 26.4 .2015


Under Armour 2015 - strana 4     

Under Armour 2015 - strana 4

P án sk ét r i čk oCCSpo r t s t y leLogo Ch a r gedCo t t on® m a t e r i á lp ř ipom ín a j í c íb a v lnu , p ru žn ý ,od v ád ípo tar y ch l es chn e ,t e chno l og ie z ab r aňu j í c ív zn ikuz áp a chu . [ 4 1 3 6 4 0 7 ] 699 ,– P án sk ét r i čk o Pe r f o rman cePo lo S ign a tu r eMo i s tu r eT r an spo r ts y s t ém od v ád ípo t ,t e chno l og iez ab r aňu j í c í v zn ikuz áp a chu ,1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 1 3 6 7 8 2 ] 1299 ,– P án sk ám ik ina S to rmCo t ton P án sk ébo x e r sk éšo r tk yThe O r ig ina l3 ‘ ‘Bo x e r Jo ck P án sk ébo x e r sk éšo r tk y TheO r ig ina l6 ‘ ‘ 549 ,– 549 ,– He a tGe a r®od v ád ív lhk o s tar egu lu je t ě l e snout ep l o tu ,t e chno l og iez ab r aňu j í c í v zn ikuz áp a chu ,9 0%po l y e s t e r/ 1 0%e l a s t an . [ 5 9 4 5 1 8 1 ] Dám sk áspo r to vn í podp r senk aSeam le s sB r a Be ze š v á ,S ign a tu r eMo i s tu r e T r an spo r ts y s t emod v ád ípo t . [ 5 1 1 0 0 9 4 ] 849 ,– Dám sk éspo r to vn í k a lho tk yCheek y 7 0%  n y l on / 3 0%  e l a s t an . [ 5 1 2 0 0 0 6 ] 349 ,– D ík yfunk c iS t o rm v oděodpud i v á ,k apu c e , 8 0%  b a v ln a/ 2 0%  po y l e s t e r . [ 4 4 6 3 1 7 5 ] 1499 ,– He a tGe a r®od v ád ív lhk o s tar egu lu je t ě l e snout ep l o tu ,t e chno l og ie z ab r aňu j í c ív zn ikuz áp a chu , 9 0%po l y e s t e r/1 0%e l a s t an . [ 5 1 2 0 0 0 7 ] Dám sk ét í lk o He a tGe a r®od v ád ív lhk o s t ar egu lu jet ě l e snout ep l o tu , t e chno l og iez ab r aňu j í c í v zn ikuz áp a chu ,5 5%  b a v ln a/ 3 4%  po l y e s t e r/1 1%   v i sk ó z a . [ 4 0 9 0 0 1 3 ] 699 ,– Dám sk ét r i čk o He a tGe a r®od v ád ív lhk o s t ar egu lu jet ě l e snout ep l o tu , t e chno l og iez ab r aňu j í c í v zn ikuz áp a chu ,5 5% b a v ln a/3 4%  po l y e s t e r/ 1 1%  umě l éhed v áb í . [ 4 0 9 2 8 0 4 ] 849 ,– Dám sk ám ik ina Cha r gedCo t ton S ign a tu r eMo i s tu r eT r an spo r t s y s t émod v ád ípo t ,t e chno l og ie z ab r aňu j í c ív zn ikuz áp a chu , 5 5%  b a v ln a/3 4%  po l y e s t e r/ 1 1%  umě l éhed v áb í . [ 4 4 6 2 3 2 3 ] 1299 ,– Dám sk éc ap r ik a lho t y Ka le ida logo 8 3%  po l y e s t e r / 1 7%  b a v ln a . [ 4 4 9 8 1 6 1 ] 1299 ,–