Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Trekking, Outdoor

Platnost od 16.4 .2015 do 26.4 .2015


Trekking, Outdoor - strana 2     

Trekking, Outdoor - strana 2

SVĚŽ ÍJARN ÍSOUTĚŽ ! Nakup tevte rm ínu26 .3 . -26 .4 .2015vp rode jná chINTERSPORT ČRnad999K č sezáka zn i ck ouka r touINTERSPORTav yh ra j te r ský chpoby tůvS ch ladm ing -Da chs te in! jedenz5ho V í cein fonain te r spo r t . c z . i t rodě p Dě t sk áou tdoo r o v áobu v K onaAQX I I j r . Nep r om ok a v áap r od y šn á m emb r án aAqu am a x . v e l .3 2 3 9 [ 3 4 0 0 0 7 9 ] -42% P án sk áou tdoo r o v áobu v V o joH ik eLowM m í s to1399 , - Lehk á ,un i v e r z á ln ípod r á žk a ,s t é lk a EVA ,p r od y šn ývn i t řn ím a t e r i á l . [ 3 4 2 0 5 7 6 ] 799 , - m í s to999 , - m í s to2299 , - 1699 , - 799 , Ou tdoo r o v áobu v Mo lok a i I I D ám sk á S v r šekzp r od y šného m a t e r i á luMe sh , s t ab i ln íou tdoo r o v á pode še v . [ 3 4 2 0 5 3 4 / 3 4 1 0 3 6 8 ] Ou tdoo r o v áobu vR edwood Lehk á ,k om f o r tn íobu v ,pode še v Con t ag r ip ,k omb ino v an ý m a t e r i á lv e lu rat e x t i l . [ 3 4 2 0 5 5 0 / 3 4 1 0 4 0 6 ] P án sk á D ám sk á P án sk á m í s to2499 , - 1799 , P án sk áou tdoo r o v áobu v MoabV en t i la to r robeno y V i i l tá vI ch te os ik l Veve 5 , 9 3 35 K omb in a c eků žeap r od y šnéhoMe sh m a t e r i á lu , me z ipode še vEVAaO r tho l i t es t é lk a , o ch r an ap a t yašp i čk y ,pod r á žk ouV ib r am . [ 3 4 2 0 5 2 8 ] m í s to2399 , - 1899 , T r ekk ingo v áobu vLha saGTX V y so c ek v a l i tn íobu v ,s v r šekzv e lu ru ap r od y šnéhot e x t i lu ,go r e t e x o v á memb r án a ,pode še vV ib r am . v e l .3 5 3 9 , 5 [ 3 4 7 0 3 5 6 ] 2 -60% , to3999 s í m , 1599 NEJCENA