Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Trekking, Outdoor

Platnost od 16.4 .2015 do 26.4 .2015


Trekking, Outdoor - strana 3     

Trekking, Outdoor - strana 3

P án sk é Funk čn ít r i čk o P r oR a l f/P r oR ebenna Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu jeop t im á ln í od v odv lhk o s t iap ř í jemn ýpo c i tp ř i no šen . [ 4 5 2 4 5 9 5 / 4 5 2 2 5 6 1 ] m í s to699 , - 399 , D ám sk é Dám sk éfunk čn í bě že ck éšo r tk yRu f ina [ 4 5 0 1 2 1 3 ] P án sk ébě že ck ék a lho t y Ba s i cR obe r t -42% R e f l e xn íp r vk y ,k ap s an ak l í č e , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 5 1 8 0 9 6 ] m í s to999 , - -45% m í s to699 , - 599 , - V odn ís loupe c 5000 mm T r ek ingo vého leD i s c o ve r y 3d í lnét r ek ingo v ého l e ,ruk o je ť B iden s i t y ,k r y th r o tup r ochů z in a a s f a l tu . M a x .dé lk a :1 4 0cm [ 1 1 0 5 6 7 8 ] -33% m í s to899 , - 599 , - 549 , - -45% So f t she l lo v ábunda A c t i veC la rk s v i l le Funk c eV en tm a xP r oz a j i š ťu je o ch r anup r o t iv ě t ru ,v odn í s l oupe c50 0 0 mm ,p r od y šno s t 50 0 0g ,odep ín a c ík apu c e , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 5 6 9 5 4 1 0 / 5 6 8 5 3 9 6 ] m í s to2199 , - 1199 , D ám sk á P án sk á -55% Ba tohA i r zone28RC S í ť o v an áz ád a ,p l á š t ěnk a , po s t r ann ík ap s y ,k ap s a v ev íku . Ob jem :2 8 l i t rů [ 1 0 2 0 1 9 6 ] m í s to1999 , - 899 , - Ou tdoo r o vék a lho t y A c t i veSam son UPFo ch r an a5 0 + . [ 5 6 3 1 4 9 0 / 5 6 3 0 4 3 5 ] m í s to849 , - 649 , Odep ína c í noha v i ce D ám sk é P án sk é 3