Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Siko koupelny katalog 2015/2016

Platnost od 1.4 .2015 do 31.3 .2016


Siko koupelny katalog 2015/2016 - strana 224     

Siko koupelny katalog 2015/2016 - strana 224

koupelny, mozaiky doplňky sedátka, armatury Keracolor FF typ CG2WA, balení 5kg, 25kg, 26 barev KERACOL5+č.barvy archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static od 238 Kč/ks KERACOL25+č.barvy archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static od 995 Kč/ks radiátory &HPHQWRYiPDOWDVY\QLNDMtFtPLYODVWQRVWPL PRGL¿NRYDQiSRO\PHUHPYRGRRGSXGLYiVWHFKQRORJLt 'URS(IIHFW 3URYêSOĖVSiUYRENODGHFKDGODåEiFK ]NHUDPLN\SĜtURGQtKRNDPHQHNRQJORPHUiWĤDVNOH QČQpDPUDPRURYpPR]DLFH8UÿHQRSURLQWHULpU\ LH[WHULpU\ Kerapoxy typ RG, balení 5kg, 26 barev MAPX5+č.barvy archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static od 1 411 Kč/ks vany, sprchové kouty 'YRXVORåNRYiHSR[LGRYiVSiURYDFtKPRWDO]H SRXåtWLMDNROHSLGORRGROQiYĤþLN\VHOLQiPYKRGQi GRSURVWRUVY\VRNêPLQiURN\QDK\JLHQXDGRED]pQX SURãtĜNXVSiUPLQPPVQDGQRVHXGUåXMH 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ sanitární keramika Kerapoxy Design typ RG, balení 3kg, 15 barev MAPXDESIGN3+č.barvy *od 1 220 Kč/ks nábytek, osvětlení 'YRXVORåNRYiGHNRUDWLYQtHSR[LGRYiVSiURYDFtKPR WDLGHiOQtNHVSiURYiQtVNOHQČQpPR]DLN\3RXåLWHOQi WDNpMDNROHSLGORRGROQiYĤþLN\VHOLQiP3RQDPtFKiQt VNRYRYêPLJOLWWHU\0DSH*OLWWHUO]HGRViKQRXWWĜS\WL YêFKPHWDOLFNêFKHIHNWĤVSiU\ 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ MapeGlitter balení 100g, stříbrná/zlatá MAPEGLITTERST1, 333 Kč/ks MAPEGLITTERZL1, 460 Kč/ks kuchyně %DUHYQpNRYRYpJOLWWHU\8UþHQ\NQDPtFKiQtYêKUDGQČ VHVSiURYDFtKPRWRX.HUDSR[\'HVLJQYPQRåVWYt PD[GRKPRWQRVWL9êVOHGNHPMHWĜS\WLYêNRYRYê OHVNVSiU\ 100 103 110 111 112 113 114 120 130 131 132 160 161 133 134 135 142 141 140 145 143 136 144 149 174 170 172 171 180 181 182 150 162 999 700 799 710 728 729 731 720 760 750 730 740 BÍLÁ MĚSÍČNÍ BÍLÁ Novinka MANHATTAN 2000 STŘÍBROŠEDÁ ŠEDÁ STŘEDNÍ CEMENTOVĚ ŠEDÁ ANTRACITOVÁ ČERNÁ JASMÍNOVÁ VANILKOVÁ BÉŽOVÁ 2000 MAGNÓLIE STARORŮŽOVÁ PÍSKOVÁ Novinka HEDVÁBNÁ Novinka ZLATÝ PRACH Novinka HNĚDÁ KARAMELOVÁ KORÁLOVÁ TERRA DI SIENA TERRACOTTA BAHNO Novinka ČOKOLÁDOVÁ SOPEČNÝ PÍSEK Novinka TORNÁDO Novinka BLANKYTNĚ MODRÁ VESMÍRNÁ MODŘ TYRKYSOVÁ MÁTOVÁ ZELENÝ JASPIS TURMALÍN ŽLUTÁ FIALOVÁ TRANSPARENTNÍ PRŮSVITNÁ BÍLÁ LEDOVĚ BÍLÁ TMAVĚ ŠEDÁ SAHARA TEMNĚ HNĚDÁ PERLOVĚ ŠEDÁ ZLATÁ ČERVENÁ TYRKYSOVÁ MODRÁ Elite Bath SVĚTLE ZLATÁ STŘÍBRNÁ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ Kerapoxy Design EPOXIDOVÉ SPÁRY Kerapoxy Silikony a ostatní ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ RGROQpSURWLVNYUQiP MapeGlitter 5\FKOHWYUGQRXFtFHPHQWRYiKPRWDYëMLPHÿQëFK vlastnostíK\GURIREQtVWHFKQRORJLtDropEffect® SURWLSOtVĖRYiWHFKQRORJLHBioBlock®SURãtĜNXVSiU PPY\QLNDMtFtWUYDQOLYRVWEH]YêNYČWXQHYKRGQi GRED]pQX 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ Nejoblíbenejší spárovací hmota! XNJEDOHQtVNODGHPSRX]HY\EUDQpGUXK\EDUHY Barevné spáry Mapei Keracolor FF Ultracolor Plus typ CG2WA, balení 2 a 5kg, 26 barev MAPU2+č.barvy archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static od 169 Kč/ks MAPU+č.barvy od 379 Kč/ks TĚSNICÍ TMELY baterie, sprchy Spárovací hmoty CEMENTOVÉ SPÁRY ãLURNiQDEtGNDEDUHY Ultracolor Plus VQDGQRþLVWLWHOQp Mapesil AC stavební chemie dlažby 6SiURYDFtKPRW\ - NUiVDNWHUiRGROiYãHPX ŏ ŏ ŏ 7UYDOHSUXåQêVLOLNRQRGROQêSOtVQtPYRGČD89 ]iĜHQtEH]REVDKXUR]SRXãWČGHO8UÿHQRSURLQWHULpU\ DH[WHULpU\ Mapeflex MS45 balení 300ml, bílý MAPEFLEXMS45, 192 Kč/ks ŏ ŏ -HGQRVORåNRYêSUXåQêWL[RWURSQtU\FKOHWYUGQRXFtWČVQLFt WPHODOHSLGORQDEi]LK\EULGQtKRVLODQRYpKRSRO\PHUX VY\VRNêPPRGXOHPSUXåQRVWL/]HSRXåtWSURERGRYp OHSHQtUĤ]QêFKPDWHULiOĤYÿ]UFDGHO 8UÿHQRSURLQWHULpU\DH[WHULpU\ ŏ ŏ Fuga Fresca balení 160g lahvička s houbičkou, 26 barev FUGAFRESCA+č.barvy 136 Kč/ks ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ 3RO\PHURYêQiWČUNRNDPåLWpPXSRXåLWtREQRYXMH LPČQtSĤYRGQtEDUYXYDãLFKFHPHQWRYêFKVSiUsnadná DSOLNDFHXUÿHQRSURLQWHULpU\ BioBlock® 7DWRWHFKQRORJLH0DSHL]DEUDĖXMHWYRUEČDEXMHQt UĤ]QêFKGUXKĤSOtVQtYH YOKNpPSURVWĜHGt DropEffect® ŏ 7HFKQRORJLH0DSHL]DORåHQiQD SRXåtYiQtVSHFLiOQtFK K\GURIREQtFKSĜtVDGNWHUiXPRåĖXMHY\WYiĜHWSRYUFK\ SURQČåMHFKDUDNWHULVWLFNiY\VRNiYRGRRGSXGLYRVW PHQãtVNORQNH ãSLQČQtDY\QLNDMtFtWUYDQOLYRVW ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ Fast Track Ready® 2PH]HQêSRþHWSUDFRYQtFKNURNĤDQHER]NUiFHQê þDVSRWĜHEQêSURNRPSOHWQtLQVWDODFLV\VWpPX 1iã]iMHPRåLYRWQtSURVWĜHGt ŏ ŏ 8YHGHQpEDUY\MVRXSRX]HRULHQWDþQtDPRKRXVHY]iYLVORVWLQDNYDOLWČWLVNXOLãLW 224 Mapesil AC balení 310ml, 26 barev+transparentní MAPS+č.barvy 189 Kč/ks 9tFHQHåYêURENĤ0DSHLSRPiKiSURMHNWDQWĤP DVWDYLWHOĤPYUHDOL]DFLLQRYDWLYQtFKSURMHNWĤ FHUWL¿NRYDQêFK/(('Ä7KH/HDGHUVKLSLQ(QHUJ\ DQG(QYLURQPHQWDO'HVLJQ³YH VKRGČV86*UHHQ %XLOGLQJ&RXQFLO /LäW\39& 2 0 RG.ÿNV Maloobchodní ceny vč. DPH.