Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Siko koupelny katalog 2015/2016

Platnost od 1.4 .2015 do 31.3 .2016


Siko koupelny katalog 2015/2016 - strana 434     

Siko koupelny katalog 2015/2016 - strana 434

DĢƐƚƐŬĠǀŝůLJ>ŝƚŽŵLJƓů;hEĞŵŽĐŶŝĐĞͿ ĞŶLJŽĚϭ͘Ϯϵϴ͘ϬϬϬ<ēǀē͘W, ^ƚĂǀďĂnjĂŚĄũĞŶĂ DŽǎŶŽƐƚƷƉƌĂǀĚŝƐƉŽnjŝĐĚůĞƉƎĄŶşŬůŝĞŶƚĂ ϮнŬŬ͕ϯнŬŬĂϰнŬŬƐďĂůŬŽŶĞŵŶĞďŽƚĞƌĂƐŽƵ ƚĞů͗͘ϲϬϯϮϭϱϵϯϱ www.czsh.cz je výhradním dodavatelem koupelen do těchto projektů Pardubice Trnová IV. Stavba zahájena ϭнŬŬ͕ϮнŬŬĂϯнŬŬƐďĂůŬŽŶĞŵŶĞďŽůŽĚǎŝş ĞŶLJŽĚϭ͘ϮϭϬ͘ϳϱϬ<ēǀē͘W, DŽǎŶŽƐƚƷƉƌĂǀĚŝƐƉŽnjŝĐĚůĞƉƎĄŶşŬůŝĞŶƚĂ tel.: 731 070 202 www.czsh.cz