Aktuálníletáky.cz   

Aktuální akční­ leták Kaufland + příští týden : Kaufland leták na další týden

Platnost od 30.4 .2015 do 6.5 .2015


Kaufland leták na další týden - strana 35     

Kaufland leták na další týden - strana 35

TRENDY Corriere della Sera: Vřelé objetí vás prý ochrání před infekcí O bjetí chrání před chladem, úzkostí a  dokonce i  před některými nemocemi. Jeho účinky na  imunitu člověka zkoumali američtí vědci, jejichž studii zveřejnil časopis Psychological Science. Na druhou stranu může empatie vyvolat „nakažlivost“ pocitů zimy. Dvě osoby, které se objímají za sněhové bouře, jež je překvapila v horách, zůstávají přimknuty jedna ke  druhé nejen z  fyziologické potřeby předávat si tělesné teplo, ale také z důvodů psychologických a imunitních, jichž si nejsou vědomy. Podle zmíněné studie je objetí skutečnou psychicko-sociální podporou, která chrání před stresem a úzkostí. Studii provedli vědci z  Carnegie-Mellonovy univerzity v  Pittsburghu a z Virginské univerzity. Vědecký tým vedl Sheldon Cohen a studie se zúčastnilo 404 dospělých osob obojího pohlaví, uvedl italský list Corriere della Sera. Ti, kdo se objímají, jsou odolnější nejen vůči chladu, ale i vůči nemocem, včetně nachlazení. Objetí má tedy také význam v  obraně před infekcemi, které mohou využít chvíle slabosti organismu vyplývající z toho, že je vystaven chladu. Nejenže naše tělesná teplota neklesá, posilují se dokonce imunitní schopnosti. A  dokonce jsme-li nemocní, pak objetí zmírňuje příznaky choroby. Vědci vystavili pokusné osoby virům způsobujícím chřipku: ukázalo se, že ti, kdo dělali velmi intenzivní terapii pomocí objímání, byli více chráněni, a pokud přece onemocněli, pak měla chřipka mírný průběh. pod p o vedením Elly Cooperové prokázali, že naše reakce na chlad může být ovlivněna chováním druhé osoby. Na stránkách časom pisu p is PLOS ONE byla zveřejněna jejich studie ukazující, že pocity chladu jsou nakažlivé, a to v závislosti na stupni empatie. Vědccii promítali 36 dobrovolníkům osm filmů, kde herci v  zimním p prostředí r znázorňovali, jak jsou zmrzlí, aniž by dali najevo nějakkou o známku nepříjemných emocí nebo pocitů. U dobrovolníků byl b y naměřen pokles tělesné teploty zhruba o 0,05 stupně Celsia na pravé ruce a zhruba o 0,2 stupně Celsia na levé ruce. Pokles n a teploty nastal, aniž by se změnil srdeční rytmus, tedy nezávisle te na na krevním oběhu, pouze na nervovém základě. Ti, kdo vykázali největší pokles teploty, dosáhli nejvyššího hodnocení v  dotazníku zkoumajícím schopnost empatie. Tedy ti, no kdo kd d se dokázali nejvíce vcítit do  kůže druhého díky vysoké sc c schopnosti empatie, patřili zároveň k těm, u nichž byl zaznamená nán největší pokles teploty při sledování filmů. Za tento jev zřejmě zodpovídají zrcadlové neurony, které nám umožňují odrážet m chování a pocity lidí kolem nás. aa napodobovat n Kdoví, možná přihlížení filmům, na nichž se lidé objímají, může K d ro o rovněž přenášet teplo s  pomocí těchto neuronů. Je přece znám mo, jak se dítě vyděšené hrůzostrašným filmem uklidní v mateřském objetí. sk k ČTK Ilustrační foto: ČTK/AP/Pavel Rahman, ČTK/imago stock&people RUCE