Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Cyklistika, inline brusle

Platnost od 30.4 .2015 do 10.5 .2015


Cyklistika, inline brusle - strana 2     

Cyklistika, inline brusle - strana 2

VYB ERS ITRASU APOP ERS EST ÍM ! H la vn ípa r tne ř i 13 .6 .2015 ,P r ah a–G a l e r i eBu t o v i c e T r a s y3 5kmp r o t y ,c os en e r a d iš p i n ía6 5kmp r o t y ,c os es t ímc h t ě j í p o p r a t .R o z h o d n ě t es en a t r a t i ,k t e r o u t r a s us iv y b e r e t e . D ě t s k ýz á v o d I n t e r s p o r tM i n iB i k eP r a g u e ad o p r o v o d n ýp r o g r am . R eg i s t ru js en awww .b ik e -p ragu e . c zn eb op ř ím ovp r od e jn ěIn t e r sp o r t . Jun io r sk ác yk l i s t i ck á he lmaF i r eb i rd T e chno l og ie In -mo ld , 1 4   v ě t r a c í cho t v o rů ,s y s t ém n a s t a v en ív e l ik o s t io t o čn ým k o l e čk em ,s í ťk ap r o t ihm y zu . V e l .5 0 5 5cm [ 1 9 7 1 0 1 2 ] m ís to1159 , - 799 , --31% i t rodě p Dě t sk ác yk l i s t i ck áhe lmaBamb in i K o l e čk oD i r e c tD i a lp r osn adnén a s t a v en ív e l ik o s t í , 6   v en t i l a čn í cho t v o rů .v e l :4 8 5 4cm . [ 1 9 7 1 1 8 5 ] C yk l i s t i ck áhe lma P anoma   Inmo ld m ís to399 , - 299 , - T e chno l og ie In -mo ld , 2 3   v en t i l a čn í cho t v o rů ,n a s t a v en í v e l ik o s t io t o čn ýmk o l e čk em ,s í ťk a p r o t ihm y zu .v e l .5 2 5 9cm [ 1 9 7 2 3 8 4 ] m ís to1369 , - 1099 , - D ám sk á Pedá l yT r ekk ingA luK omb i archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static K omb ino v anéped á l ys jedno s t r ann ýmup ín a c ím me ch an i smem ,SPDk omp a t ib i ln í , n a s t a v i t e ln áup ín a c ís í l a . Hmo tno s t :3 5 0g [ 1 9 8 4 1 5 0 ] -42% m ís to1299 , - 749 , - C yk l i st i ck áobu vT ou r ingComp archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static SPDk omp a t ib i l i t a ,šně r o v án í ,v e l c r op á sek , gumo v ápode še v ,s v r šekzes yn t e t i ck ého m a t e r i á luMe sh . [ 1 9 8 6 4 0 4 ] m ís to1799 , - 1599 , 2 P án sk á Tkáobuv+pedály* SE c i t s i l yk C , to3098 s í m , 899 1 -38% NEJCENA C yk l i s t i ck áhe lmaR e ve l/V e r ona T e chno l og ie In -mo ld ,2 2v en t i l a čn í cho t v o rů ,up ín a c ís y s t émA cuD i a l . P án sk áv e l .5 4 – 6 1cm .D ám sk áv e l .5 0 – 5 7cm [ 1 9 7 2 6 2 9 / 1 9 7 2 6 3 6 ] 11 99 , - m ís to1399 , - *T en t op r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á ch P r ah aA t r iumF l o r aaZ l ínZ l a t éJ ab lk o .