Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Obchodní partneři

Platnost od 20.5 .2015 do 2.6 .2015


Obchodní partneři - strana 22     

Obchodní partneři - strana 22

• skklenka a sekktu je velm mi vhodn ný aperitiv podporu ujíccí chuť k jíd dlu, ktterý zvvyšu uje pottencciáll sp pottřeeby zákazzníka a jeeho celkkovvé útratyy • seekt ob bvyklee neka anib balizu uje tržbyy z pro odejů jinýých h nápojů • po odáváním sektu pro o skleenkácch zvýšítee prod dejee Bohem mia a Sektu ažž o 332 %** VY YZKOU UŠEJJTE RYCHLÉ A JED DNODUCHÉÉ KO OKTTEJLLY Z BOHEEMIA SEK KTU U: HU UGO TANČÍÍCÍ BRUSI S NKY • do sekktové sklen e ky vlo ožímee led d (2––3 menší kosttky) • sušeenéé brussin nkyy důkla adně prop plácchnem me vlažžnou u vodo ou • dolijjem me 10 cl Boheemia a Sekt demi sec • kousskyy lim metkky vymačkkáme a vlo ožííme do skleenky • do skleenky sektu t vh hodíme cca 5 sušených brrussin nek • ihn ned podávvámee SEKT S JAHODO D U • čerrsttvo ou oplá áchn nuttou u jah hod du napícchneme me na dllou uhéé na apicho h váttko, kteeréé umístííme do skkleenky dobřee vych hlazzeného sekttu • přidá áme 1 cl sirrup pu Monin Bezin nka • ozdo obííme snítkkou u máty archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static navýýšení prrodejů v testu v garrtro onomickkýcch pro ovozovnnách 22 cZ1512_15-31.indd 22 5/6/15 5:06 PM