Aktuálníletáky.cz   

Aktuální akční­ leták Kaufland + příští týden : Akční leták příští týden

Platnost od 4.6 .2015 do 10.6 .2015


Akční leták příští týden - strana 37     

Akční leták příští týden - strana 37

PEL - MEL MAPOVÁNÍ ČESKÉ PŘÍRODY N ádherně a  nápadně zbarvená potápka černokrká je veřejnosti téměř neznámá. Ještě nedávno hojný ptačí druh z Česka již téměř vymizel. Na jeho záchranu ale rozhodně není pozdě. Počty potápek černokrkých se u  nás dramaticky měnily. V 50. a 60. letech hnízdily potápky černokrké v  koloniích i  o  několika stovkách párů. V  roce 2014 se podařilo najít celkem jen 50 hnízd. Takto drastický pokles dříve silné populace nemá v evropském kontextu obdoby. Podobná situace není ani v  okolních zemích, například v Polsku či Německu se potápkám stále daří dobře. Příčiny úbytku tedy musíme hledat u nás doma. Česká společnost ornitologická v  letošním roce zaměřuje svou pozornost Pták roku 2015 – potápka černokrká na  mokřady. Potápka černokrká je typickým ptákem rybníků a  dobře odráží všechny jejich problémy. Její potravu tvoří především různí vodní korýši a  larvy hmyzu. Protože se při lovu řídí zrakem, k  životu potřebuje rybníky s  čistou vodou plné nejrůznějších forem života (učeně „biodiverzity“). Podle přítomnosti potápek tedy na  první pohled poznáme „zdraví“ toho kterého rybníka. Lokality s jejich výskytem patří u  nás nejen z  ornitologického hlediska k  těm nejcennějším. Hlavním důvodem úbytku potápek je příliš intenzivní chov kaprů. Pokud jich je v rybníce moc, jednak přímo kalí vodu, jednak zcela změní složení živočichů i  rostlin ve  vodě. Druhým problémem je nadměrné množství fosforu, který se do vody dostává. Velké množství fosfo- Atlet Usain Bolt pokřtil v Ostravě unikátní nástavbu vysoké pece ru vede k nedostatku kyslíku ve  vodě, která se pak mění v páchnoucí hnědou břečku. Potápka černokrká je tak příkladem nutnosti komplexního přístupu k  ochraně přírody a  krajiny – ač se jedná o  druh striktně vázaný na  vodní prostředí, některé příčiny jejího úbytku leží i  daleko od  rybničních břehů. Pokud dokážeme vytvořit prostředí vhodné a  atraktivní pro potápky, pomůžeme tím i  celé řadě dalších, na mokřady vázaných druhů. Celkově pak bude naše krajina bohatší a krásnější – ne- Bolt řekl, že návštěva vysoké pece a  vyhlídky pro něj byla velmi poučná. „Ale bylo to trochu strašidelné, ten prázdný prostor, který máte pod sebou,“ řekl. Kombinace starého průmyslu se vzděláváním je podle něj naprosto unikátní a  všem doporučuje, aby se tam šli podívat. Že se věž bude jmenovat stejně jako on, bylo pro Bolta překvapením, ale potěšilo ho to. Název vybralo sdružení DOV z více než tisíce návrhů. Některé se opakovaAAM 37 / – skytem, jako jsou např. Bohdanečský rybník, rybníky v  Poodří, Vrbenské rybníky u  Českých Budějovic či Hostivické rybníky nedaleko u Prahy. Navštivte web nebo Facebook České společnosti ornitologické (ČSO) a  vyberte si vycházku ve  Vašem okolí! Chcete se o potápkách dozvědět více? Přečtěte si zvláštní číslo časopisu Ptačí svět na publero. com/reader/59176. Katarína Slabeyová Foto: Martin Mecnarowski inzerce     U nikátní nástavba bývalé vysoké pece v  památkově chráněné Dolní oblasti Vítkovic (DOV) v  Ostravě nese od  24. května jméno Bolt Tower, čili Šroubová věž nebo Věž šroub. Pokřtil ji fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt, hlavní hvězda atletického mítinku Zlatá tretra. Součástí nástavby je vyhlídková terasa, kavárna či klub. mluvě o  možnosti vykoupat se v  čistém rybníce. Že nejde o  utopii, ukazují zkušenosti z několika rybníků, kam se snížením rybích obsádek a  vhodnou úpravou okolí podařilo rychle vrátit dřívější kypící život. Jsou to ostatně ta místa, kde se dodnes můžeme setkat i s letošním ptákem roku. Seznamte se s potápkou černokrkou U  příležitosti vyhlášení potápky černokrké ptákem roku 2015 se od  dubna do  června uskutečňují vycházky na  místa s  jejich vý-         ! !" #$ % & '( %#) * * Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy Kontaktujte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Nezapomeňte na dárek! 4. 6. Dalibor 5. 6. Dobroslav 6. 6. Norbert ly. „Ale návrh na Bolt Tower byl jen jeden. Po  chvilce přemýšlení nám došlo, že je to geniální název, protože v  angličtině se to dá přeložit jako šroub, ale také jako záblesk z  nebe, a  to fakt asi byl,“ uvedl ředitel DOV Petr Koudela. ČTK Foto: ČTK/Jaroslav Ožana 7. 6. Iveta 8. 6. Medard 9. 6. Stanislava 10. 6. Gita za obsah inzerce ručí zadavatel 80