Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Outdoor, Camping

Platnost od 11.6 .2015 do 21.6 .2015


Outdoor, Camping - strana 2     

Outdoor, Camping - strana 2

1,65kg Ba tohSp ru ce25 Ob jem2 5 l ,z ádo v ý s y s t émF ee l . Hmo tno s t :3 5 0g [ 1 0 2 0 1 9 5 ] m í s to899 , - 449 , - -50% Ba tohF a l c on25 WRC Z ádo v ýs y s t émV en t ,ob a lp r o t i de š t i ,k omp a t ib i ln ísp i tn ým s y s t émem . Ob jem :2 5 l Hmo tno s t :7 4 0g [ 1 0 2 0 1 6 8 ] m í s to2199 , - 999 , - -54% Ba tohC i t yZen30 Ob jem3 0 l , hmo tno s t8 8 0g [ 1 0 2 9 0 1 2 ] m í s to999 , - 849 , - P lá žo v ýp ř í s t ř e šekB r e l la P o sk y tu jeop t im á ln ís t ín ,ch r án íp ř ed v ě t r em . R o změ r y :1 4 0x7 8x1 1 5cm V odn ís l oupe c :pod l á žk a20 0 0 mm UVo ch r an af ak t o rSPF5 0 Hmo tno s t :1 , 6 5k g [ 2 0 8 0 0 2 6 ] m í s to899 , - 499 , - -44% Spa c íp y te lX y loB lue D v ou v r s t v ásend v i č o v ák on s t ruk c e . Hmo tno s t :15 0 0g R o změ r :2 2 0x8 5cm N áp lň :Co l e the rm®2x1 2 5g /m 2 R o změ r yv es l o ženéms t a vu :3 7x2 3cm [ 2 4 1 0 0 2 0 ] m í s to999 , - 799 , Ka r ima tk a T r ekk e rM25L igh t Lehk á ,s amon a fuk o v a c í ,v č e tně ob a lu ,k t e r ý l zepou ž í t j ak o po l š t á ř ,7 5 0g . R o změ r y :1 8 3 x 5 1cm V ý šk a :2 5 mm [ 2 4 5 3 0 7 2 ] m í s to1599 , - -37% 999 , - m í s to1799 , - 1199 , -33% Kupo lo v ýs t anT r a i l3 V odn ís l oupe c :vn ě j š íp l á š ť 20 0 0 mm /pod l á žk a20 0 0 mm P ř e l epenéš v y T y č e :sk l o l am in á t Hmo tno s t :3 , 5k g [ 2 0 6 0 0 7 4 ] R od inn ýs t an R idge l ine6P lu s 2p r o t i l eh l é l o žn i c espo jené z a s t ř e šenouchodb i čk ou , p ř e l epenéš v y . V odn ís l oupe c : vně j š íp l á š ť :30 0 0 mm/ pod l á žk anep r omok a v á T y č e :sk l o l am in á t [ 2 0 6 0 1 0 9 ] m í s to7499 , - 2 5999 , -