Aktuálníletáky.cz   

XXX Lutz nábytek - aktuální leták XXXLutz : Skladové orientální koberce

Platnost od 15.6 .2015 do 28.6 .2015


Skladové orientální koberce - strana 2     

Skladové orientální koberce - strana 2

-65 % NASKLADOVÉZÁSOBYORIENT 1 ) rozMĚr , 5 . 999 20 .199, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static M ÍSto Cena c c a8 0 x 1 2 0cm 1 4 . 4 9 9 , -* 2 .199 , - c c a1 0 0 x 1 5 0cm 2 0 . 9 9 9 , -* 3 .199 , - c c a1 7 0 x 2 4 0cm 6 0 . 6 9 0 , -* 11 .199 , - c c a2 0 0 x 3 0 0cm 8 8 . 9 9 0 , -* 18 .999 , - I lu s t r a čn ífo to 1 cca60x90 cm xxxlvar ianty barev avzorů , -81% 7 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 43 .390, ušetř íte 2 cca1 50x200 cm rozMĚr M ÍSto Cena c c a7 0 x 1 4 0cm 16 . 1 9 9 , -* 2 .799 , - c c a1 0 0 x 1 5 0cm 25 . 1 9 9 , -* 4 .199 , - c c a1 7 0 x 2 4 0cm 81 . 1 9 0 , -* 11 .199 , - c c a2 0 0 x 3 0 0cm 11 1 . 9 9 0 , -* 16 .799 , - I lu s t r a čn ífo to rozMĚr c c a80 x130cm M ÍSto Cena 38 .890 , -* 9 .999 , - c c a90 x160cm 53 .690 , -* 15 .999 , - c c a80 x300cm 100 .790 , -* 24 .999 , - c c a150 x240cm 150 .999 , -* 44 .999 , - I lu s t r a čn ífo to xxxlvar ianty barev avzorů xxxlvar ianty barev avzorů , 70% 24 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 85 .890, ušetř íte , -86% 5 .599 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 41 .990, ušetř íte 1 cca1 25x185 cm rozMĚr 3 cca1 20x180 cm M ÍSto Cena c c a70 x140cm 5 .599 , -* 1 .199 , - c c a90 x160cm 8 .399 , *1 .799 , - c c a120 x180cm 12 .499 , -* 2 .499 , c c a200 x300cm 34 .390 , -* 7 .499 , - , 1 2 . 999 67 .990, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 6 cca160x230 cm xxxlvar ianty barev avzorů , 78% 4 .4 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 20 .899, ušetř íte 4 cca160x230 cm rozMĚr M ÍSto Cena c c a170 x240cm 114 .690 , -* 29 .999 , c c a200 x300cm 170 .099 , -* 41 .999 , c c a250 x350cm 247 .899 , -* 59 .999 , c c a300 x400cm 339 .199 , -* 89 .999 , rozMĚr M ÍSto Cena c c a7 0 x 1 4 0cm 17 . 7 9 9 , -* 3 .499 , - c c a9 0 x 1 6 0cm 2 7 . 2 9 9 , -* 4 .999 , - c c a1 4 0 x 2 0 0cm 52 . 2 9 0 , -* 8 .999 , - c c a2 0 0 x 3 0 0cm 1 1 2 . 1 9 0 , -* 19 .999 , - xxxlvar ianty barev avzorů xxxlvar ianty barev avzorů , 81 % 6 .4 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 35 .690, , 7 4 % 1 9 . 999 79 .590, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ušetř íte 5 cca1 40x200 cm ušetř íte 6 cca1 20x180 cm e r e c„Ka zakE xk lu s i v“-k r á sn ýk l a s i ck ýkob e r e c ,v zo rn ad č a so v é e r e c„ S e rap i “a„Z i eg l e r“-módn íz á l e ž i to s tm inu l ý chs t a l e t í j ako e r e c„Ka shm i rE xk lu s i v“-pů vod emzho rn a t ý chob l a s t íK a šm í ru , 3 Kob 5 Kob 1 Kob adokon a l ék r á s y .Ru čn ěv á z an ýz l e sk l é , j emn éav e lm iodo ln és t ř i žn ív ln y . coo ldop ln ěksou č a sno s t i ibudou cno s t i .Spo j en ík r á s ysr obu s tno s t ía ab so lu tn íšp i čk av es v émobo ru .K a žd ýku s j eun ik á tn í .V l a s :n e j l ep š í100% K a žd ýku s j eun ik á tn í ,s en z a čn íc en a .(65770069) k l a s ik ysmod e rn ímum ěn ím .Kv á z án íb y l apou ž i t apou z ek v a l i tn ía j ako p ř í r odn íh ed v áb ít ř íd yk v a l i t y1A .Hu s to t anopků :p ř e s ½m i l ionu d i am an tz á ř í c í100%s t ř i žn ív ln a .Kdo s t án ívmnoh arů zn ý chr o zm ě r e ch , n am ² .(67260004) e r e cMumboJumbo-no v inka !V y so c ea t r ak t i vn í ino v a c e ,ru čn í 4 Kob v zo r e chab a r v á ch .(43450789) t v o r b a z e x c e l e n t n í 1 0 0 % s t ř i ž n í v l n y . K d i s p o z i c i v m n o h a r ů z n ý c h „ E d i c e K 2 B o c h a r a “ n a d č a s o v ý k l a s i c k ý k o b e r e c , h e d v á b n ý l e s k d í k y 2 b a r v á ch .(43450145) e r e c„BabaM on i r -Da sh tE -Ka v i r“-mo t tozn ízp ě tk eko ř enům .R y z í pou ž i t é100%s t ř i žn ív ln ěvex c e l en tn ík v a l i t ě ,ru čn ěv á z an ývP ák i s t ánu . 6 Kob ch a r ak t e r .P ř i r o z eno s t ,n e f a l šo v ano s t ,zd r o js í l y-z á ř i v ák r á s avex c e l en t (65770187 ) n ík v a l i t ě .Ru čn ěv á z an ýzn e j l ep š í100%s t ř i žn ív ln y .(79460598) archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static C en an e z á v a zn ědopo ru č en áv ý r ob c em .**N a š edo s a v adn íp r od e jn íc en a .C en yp l a t íp ř iv y z v ednu t ízbo ž ín apobo č c e . 1 )S l e v as ev z t ahu j en ac en ydopo ru č en év ý r ob c em .M imoak čn íhoav ýp r od e jo v éhozbo ž íazbo ž íp r op ag o v an éhovn a š íak tu á ln ír ek l am ě .P l a t í j enp r ono v ěu sku t e čn ěn éob j edn á vk y ,poup l a tn ěn ís l e v yn emohoub ý tž ádn éd a l š ís l e v ypo sk y tnu t y .C en yp l a t íp ř iv y z v ednu t ízbo ž ín apobo č c e .P l a t íod15 .06 .do 28 .06 .2015 .C en yu v ed en én ain t e rn e tu j soub ě žn ép r od e jn íc en y ,s l e v a j epo č í t án azc endopo ru č en ý chv ý r ob c em ,k t e r é j souu v ed en éuzbo ž ín ap r od e jn ě .