Aktuálníletáky.cz   

XXX Lutz nábytek - aktuální leták XXXLutz : Skladové orientální koberce

Platnost od 15.6 .2015 do 28.6 .2015


Skladové orientální koberce - strana 3     

Skladové orientální koberce - strana 3

NTÁLN ÍCH KOBERCŮ M ÍSTO KOBERCE 02|03 ROzMĚR c c a9 0 x 1 6 0cm CENa 1 5 . 9 9 9 , -* 3 .499 , - c c a1 2 0 x 1 8 0cm 2 4 . 1 9 9 , -* 4 .999 , c c a1 7 0 x 2 3 0cm 4 1 . 7 9 0 , -* 9 .999 , c c a2 0 0 x 3 0 0cm 6 4 . 1 9 0 , -* 14 .999 , - % +5 ÍC AV N , 1 5 . 999 98 .390, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ROzMĚR 7 cca200x300 cm M ÍSTO CENa c a .70 x140 cm 16 .299 , -* 2 .999 , - c a .90 x160 cm 23 .399 , -* 4 .999 , - XXXLVaR IaNTY BaREV aVzORů c a .120 x180cm 35 .690 , -* 6 .999 , - , 7 6% 5 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 25 .499, ušetř íte 8 cca80x300 cm ROzMĚR M ÍSTO CENa c c a6 0 x 9 0cm 2 .2 9 9 , -* 499 , - c c a9 0 x 1 6 0cm 5 .7 9 9 , -* 999 , - c c a1 2 0 x 1 8 0cm 8 .6 9 9 , -* 1 .899 , - c c a1 6 0 x 2 3 0cm 1 4 . 2 9 9 , -* 2 .699 , - XXXLVaR IaNTY BaREV aVzORů I lu s t r a čn ífo to XXXLVaR IaNTY BaREV aVzORů , 84 % 9 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 66 .590, ušetř íte , 81 % 3 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 21 .399, ušetř íte 7 cca1 60x230 cm ROzMĚR 9 cca200x280 cm M ÍSTO CENa c c a70 x140cm 5 .799 , -* 1 .399 , - c c a90 x160cm 8 .199 , -* 1 .999 , - c c a80 x200cm 9 .399 , -* 2 .299 , - c c a200 x300cm 33 .190 , -* 6 .999 , - XXXLVaR IaNTY BaREV aVzORů , 1 6 . 999 63 .490, archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static , 80% 3 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 20 .199, 1 1cca1 70x240 cm ušetř íte 1 0cca160x230 cm ROzMĚR c c a70 x140cm M ÍSTO CENa 10 .699 , -* 1 .999 , - c c a120 x180cm 22 .899 , -* 4 .999 , c c a200 x300cm 62 .990 , -* 12 .999 , c c a300 x400cm 91 .290 , -* 19 .999 , - ROzMĚR M ÍSTO CENa c c a8 0 x 1 5 0cm 18 . 5 9 9 , -* 4 .999 , - c c a2 0 0 x 2 5 0cm 78 . 4 9 0 , -* 19 .999 , - c c a2 0 0 x 3 0 0cm 93 . 9 9 0 , -* 24 .999 , - c c a2 5 0 x 3 0 0cm 11 9 . 7 9 0 , -* 29 .999 , - XXXLVaR IaNTY BaREV aVzORů XXXLVaR IaNTY BaREV aVzORů , 73% 8 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 33 .890, ušetř íte 1 2cca160x230 cm ušetř íte 1 1cca1 20x180 cm e r e c„ V og e lho ch z e i t-S chu la v e r“-b l á zn i v ěg en i á ln íp a t chwo r e r e c„B r e e z eB la ckG r e y“-odpouh ép ř ed s t a v yov ý s l edn émc e lku e su s“-ed i c eo sm an sk ý ch l eg end . 7 Kob 1 1 „Eph 1 2 Kob ko v ýkob e r e c j espo j en ímv zh l eduk a vk a z sk éhok l a s i ck ého p ř e sb a r v en ív ln yan akon e ckruk ámzku š en éhot vů r c ev ed ed louh ác e s t a . H i s to r i ck ýk l eno t-módn ís t y lsou č a sno s t i-s t a r o ž i tno s tdobudou cn a ! um ěn ísmod e rnou .Buď t ez ah v ě zdu !K ob e r e c j eru čn ě N á r o čn ýp r o c e ss epod a ř ípou z et ehd y ,kd y žv e zm em evú v ahurů zn éa sK ob e r c ezd ř í v ě j š í chdobdo s t a l yz c e l ano v ý , ino v a t i vn ív zh l ed . v á z an ýz e100%s t ř i žn ív ln y ,odpu zu j ešp ínu , p ek t yazoh l edn ím et ak év l a s tn í in t en c e .V ý s l edk embud emod e rn ísk vo s t ! J akoz ák l adb y l ypou ž i t yt r ad i čn ís em i an t i ck éo r i en t á ln íkob e r c epo ch á j ean t i s t a t i ck ý ,v y r o vn á v ák l im a ,t lum ík r o č e jo v ýh luk , z e j í c ízT u r e ck a ,k t e r éb y l yzp r a co v án yno v ýmzpů sob em . (43450056 ) t ep e ln ě i zo lu j e-ato j sou j enn ěk t e r éz esk v ě l ý ch S t a r š íku s yb y l yn e jp r v eodb a r v en yapo t éno v ěob a r v en yvmod e rn í ch K o b e r e c „ W ü s t e n s a n d “ v z d u š n é p r o v e d e n í v j e m n ý c h t ó n e c h p r o s v ě t l í 8 v l a s tno s t ítoho tokob e r c e .(43450015) b a r e vn ý chtón e ch .N az á v ě rs es e š i l ym a l éav ě t š ís egm en t yzno vuv j ed en k a žd ýp r o s to r .Ru čn íp r á c ez es t ř i žn ív ln yav l ákn aA r tS i lk .(65770055) c e l i s t v ýku skob e r c e . K l a s i ck ýv zo r j en l eh c ep r o s v í t át ak , j akot a j em s t v ízT i s í c ea j edn éno c i . e r e c„ Su rp r i s e “-n ad č a so v ák r á s a ,ru čn íp r á c epů vod emzInd i e . 9 Kob O sob i t ýkob e r e c ,k t e r ým ás i ln éch a r i sm a ,upou t án ap r vn ípoh l edas t an e V l a s :100%s t ř i žn ív ln a .K a žd ýku s j eun ik á tn í .(43450228) s ec en t r emc e l ém í s tno s t i .J ed in e čn ák v a l i t a .(67300001) e r e c„Bo x x x e s“-o r ig in á ln í ,e l eg an tn íamod e rn íkob e r e c 1 0 Kob z as en z a čn íc enu .Ru čn ěv á z an ýz e100%v ln y .(43450401) archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static C en an e z á v a zn ědopo ru č en áv ý r ob c em . **N a š edo s a v adn íp r od e jn íc en a .C en yp l a t íp ř iv y z v ednu t ízbo ž ín apobo č c e . XXXL DOMY NÁBYTKU .TYSTOU ČERVENOUŽ IDL Í . LC Z06 -5 -o , -79% 7 . 999 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 39 .490,