Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Letní výprodej!

Platnost od 25.6 .2015 do 5.7 .2015


Letní výprodej! - strana 1     

Letní výprodej! - strana 1

% 20% Nab ídkap la t íod25 .6 .20 1 5do5 . 7 .20 1 5nebodov yp rodán ízá sob . % 0 5 % 70 ! E L SA55% 45% 60% -80% SLEVYaž . . . % 0 8 % 60 -30%- !SALE ODEJ R P Ý V ! E L A !S J !VÝPRODE E L A S ! J E D O !VÝPR SALE 15 .20 .6 od25 ž i j % 0 8 ž a levy S SALE ! P án sk ého r sk ék o loAUTHORM y s t i c27 ,5 “ Dám sk áobu vSp la sh P r od y šn á ,s r y ch l o šně r o v án ím . [ 3 4 1 0 0 0 1 ] , to1499 s í m , 299 -80% a l l o y6 0 6 12 7 . 5 “–h yd r o f o rm ing 2 4 r y ch .Sh im anoA c e r a/Sh im anoA l tu s TEKTROAu r ig ak o t ou č o v éh yd r au l i ck é ( 1 6 0 mm ) RSTG i l au z am yk a t e ln á ( 1 0 0 mm ) SUNTOURXC T T 3 1 2/Sh im anoM 1 9 0 P l á š t ě :2 7 , 5 “x2 . 1 0 “ 1 5 ‘ ‘/1 7 ‘ ‘/1 9 ‘ ‘ [ 1 9 0 8 6 2 1 ] % % %% % , to14989 s í m , 11989 % P án sk áou tdoo r o v á obu vCe r edoGTX Memb r án aGo r e t e x ,p r od y šn ý Me sh ,pode še vG r ipe x , p r o t i sk lu zo v ápod r á žk a . [ 3 4 2 0 4 7 7 ] , to3899 s í m , 1899 -51% CL IMB INGZONE Spe c iá ln ízónavp ř edn íčá s t i pod rá žk yp r olep š ív la s tno s t i p ř ichů z ipokamene ch . % TOPZNAČKYZA NEJLEPŠ ÍCENY !