Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Letní výprodej!

Platnost od 25.6 .2015 do 5.7 .2015


Letní výprodej! - strana 2     

Letní výprodej! - strana 2

% VŠECHNO% Í US M % YČ PR % !VÝPROD E L A S ! J E D O !VÝPR !SALE DEJ O R P Ý V ! E !SAL VÝPRODEJ ! E L A S ! J E !VÝPROD SALE ! J E D O R P Ý V % C yk l i s t i ck áhe lma W a tu In -Mo ldt e chno l og ie ,v en t i l a čn í o t v o r y ,n a s t a v i t e ln áv e l ik o s t . Hmo tno s t :2 5 0g [ 1 9 7 2 6 0 2 ] C yk lo c ompu te r Da t a 9funk c í . [ 1 9 3 8 2 1 4 ] , 959 -30% , 199 % SALE ! % , to2499 s í m , 1249 Dám sk éc yk l i s t i ck é k a lho t yP au la E l a s t i ck áv y j ím a t e ln á vn i t řn íč á s tsin t eg r o v anou c yk l i s t i ck ouv l o žk ou ,v o ln ý s t ř ih ,dé lk apodk o l en a . [ 4 3 1 7 0 9 7 ] P án sk ýc yk l i s t i ck ý d r e sRCP r o Z á v odn íd r e s ,r e f l e xn ípo t i sk n ar amenouaz áde ch , d l ouh ýp ř edn íz ip ,e l a s t i ck ý l emvp a se ,z ádo v ék ap s yz v oděodpud i v é l á tk y . [ 4 3 0 6 5 5 2 ] , to1499 s í m , 449 -70% % % , to11999 s í m , 8999 , 1199 Dám sk ék r o so vék o lo SpeedC r o s sSX -40* A lu7 0 0 5P .G . :Sh im an oDeo r e /Sh im anoA l tu s R ap id f i r eP lu s ( 2 7 ) T ek t r oHDC3 0 0h yd .D i s c Sun t ou rNVX -DSMLO Sh im anoFC -M 3 7 1C / Sh im anoA l tu s 4 2/4 7cm [ 1 9 0 5 5 1 1 ] P án sk ék r o so vék o loSpeedC r o s sSX20* A lu7 0 0 5 Sh im anoA c e r a /Sh im anoST -EF 5 1E a s yF i r e T ek t r o8 5 5A luV -B r ak e Sun t ou rNVX -P ,7 5 mm Sun t ou rXCC /Sh im anoFD -M 1 9 1 4 6/5 0cm [ 1 9 0 6 4 3 7 ] , to12999 s í m , 8999 , to14999 s í m , 11999 -30% K l i ky /P řesmykač B r a šnaR a ckBag2 V č e tněno s i č e ,vhodn án ak a ždék o l o , p l á š t ěnk a ,r amenn ípop ruh , mo žno s t r o z š í ř en íob jemu ,d r ž ákn a l áhe v , m a t e r i á l3 0 0DH i v eDobb y . [ 1 9 3 3 7 7 4 ] , to1599 s í m A lu7 0 0 5 Sh im anoA c e r a / Sh im anoSL -M 3 1 0R ap id f i r eP lu s T ek t r o8 3 7A luV -B r ak e Sun t ou rM 3 0 3 02 9 “ ,7 5 mm Sh im anoXCC /Sh im anoFD -M 1 9 0 4 3/4 8/5 3cm [ 1 9 1 2 8 0 5 ] B rzdy -42% -50% Ho r sk ék o lo Impa c t2 .029 “* Rám , to1899 s í m , 1099 -55% % % T e chno l og ie In -mo ld ,1 5 v en t i l a čn í cho t v o rů ,s y s t ém n a s t a v en ív e l ik o s t i IAS , s í ťk ap r o t ihm y zu . v e l .5 3 6 2 [ 1 9 7 2 6 8 3 ] % , to1379 s í m , to449 s í m C yk l i s t i ck á he lmaV i v a2 Měn ič /Řazen í V id l ice Ve l i kos t irámu *T en t op r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aA t r iumF l o r aaZ l ínZ l a t éJ ab lk o .