Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Letní výprodej!

Platnost od 25.6 .2015 do 5.7 .2015


Letní výprodej! - strana 3     

Letní výprodej! - strana 3

SALE !% % % % ! !SALE DEJ O R P Ý V ! E !SAL VÝPRODEJ ! E L A S ! J E !VÝPROD SALE ! J E D O R P Ý !V Dámk ét r i čk oCam i l le !SALE RODEJ P 9 5%b a v ln a/5%e l a s t an . Ý V ! E L A !S [ 6 8 1 4 4 5 0 ] DEJ % Dám sk ét r i čk oDe l la 9 5%b a v ln a/5%e l a s t an . [ 6 8 1 5 4 4 7 ] % % , to499 s í m % , 199 -60% , to649 s í m , 189 -70% , to799 s í m % , 199 Dám sk ét r i čk oDa r i 9 5%b a v ln a/5%e l a s t an . [ 6 8 1 5 4 4 8 ] -75% Dě t sk á/ jun io r sk áobu vCabana R a ce rK id s/CabaR a ce rJ r . V o ln o č a s o v áobu v , gumo v áp od e š e v , vně j š ím a t e r i á l–s yn t e t ik a . [ 3 4 6 4 1 6 6 / 3 4 6 4 1 6 3 ] D ám sk á V o lno č a so v áobu v CabanaR a ce rFun Gumo v ápode še v , vně j š ím a t e r i á l–s yn t e t ik a . [ 3 4 6 3 6 0 8 / 3 4 6 7 4 4 5 ] -39 .35 l y–ve čk i an Tk -34 .25 l ip–ve ýz ch Su , to1099 s í m , to799 s í m , - 699 , 599 % -36% Dě t sk é in l ineb ru s le Pha se rBo y /G i r l i t rodě p P án sk á K o l e čk a8 4 mm / 8 2A , l o ž i sk a ABEC 7 ,h l in ík o v ýr ám . [ 1 5 8 1 1 6 6 ] , to1899 s í m , 1399 , 1049 1% -4 Dám sk é in l ineb ru s le Pe r f o rman ceLad y K o l e čk a7 2 mm / 8 0A , l o ž i sk a ABEC 3 ,k ompo z i t o v ýr ám . v e l .2 8 3 2 ,3 2 3 5 ,3 6 4 0 , 5 [ 1 5 8 0 1 1 0 / 1 5 8 0 1 1 1 ] , to1799 s í m P án sk é in l ineb ru s le K ine t i cSpeedMan K o l e čk a8 0 mm / 8 0A , l o ž i sk a ABEC 5 ,k ompo z i t o v ýr ám . [ 1 5 8 2 1 9 4 ] , to2799 s í m , 1999 , to1999 s í m , 1699 In l ineb ru s le Ma c r ob lade 84Man/Lad y K o lobě žk aC i t y N a fuk o v a c íh l in ík o v ák o l a 1 2 “ / 1 6 “ ,č e l i s ť o v éb r zd y , no sno s tdo1 2 0k g . [ 1 5 7 1 1 5 9 ] K o l e čk a8 4 mm / 8 4A , l o ž i sk aSG 7 ,r áma lu . [ 1 5 8 2 2 2 0 / 1 5 8 1 1 8 1 ] , to3399 s í m , 1999 P án sk é in l ineb ru s le L i th iumLXMan K o l e čk a9 0 mm / 8 3A , l o ž i sk a ABEC 7 ,h l in ík o v ýr ám . [ 1 5 8 2 2 2 2 ] D ám sk é 1% -4 P án sk é , to4499 s í m , 2449 -45% , to4799 s í m , 3299 -31%