Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Letní výprodej!

Platnost od 25.6 .2015 do 5.7 .2015


Letní výprodej! - strana 7     

Letní výprodej! - strana 7

SALE !% % % % ! !SALE DEJ O R P Ý V ! E !SAL VÝPRODEJ ! E L A S ! J E !VÝPROD SALE ! J E D O R P i t Ý rodě p !V !SALE J E D O R P Ý V ! !SALE DEJ % % Dě t sk ám ik inaAbbe r ton P e vn ák apu c e ,m a t e r i á l 9 5%po l y e s t e r/5%sp ande x . [ 5 8 5 4 0 5 6 ] Funk čn ít r i čk oNa sh v i l le Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t i . 6 5%p o l y e s t e r/ 3 5%b a v ln a . [ 5 8 8 5 2 2 3 / 5 8 8 2 5 8 6 ] % , to799 s í m , 399 , to549 s í m , 299 -50% -45% % i t rodě p P án sk é D ám sk é P án sk éšo r tk yU rbanB r e ve s T e chn o l og ieP o l yg iene ,UPFo ch r an a 5 0 + , 7 0%b a v ln a/3 0%po l y am id . [ 5 6 3 4 3 9 4 / 5 6 3 4 3 9 8 ] , 699 % % F lee c o v ábundaA tu la/Ne l ia 1 0 0%po l y e s t e r . [ 5 8 5 3 0 3 6 / 5 8 5 3 0 3 5 ] % , to949 s í m D ám sk á P án sk á Dě t sk ék a lho t yS c r an ton Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu jeop t im á ln í od v odv lhk o s t i , 9 4%po l y am id/6%e l a s t an . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 5 6 3 2 1 1 1 ] , to1299 s í m , 799 -38% % P án sk áso f t she l lo v ábunda A c t i veC la rk s v i l leM Funk c eV en tm a xP r oz a j i š ťu jeo ch r anu p r o t iv ě t ru ,odep ín a c ík apu c e ,bo čn í k ap s yn az ip . [ 5 6 9 5 4 1 0 ] , to2199 s í m , 1199 , to799 s í m , 599 -45% , to1199 s í m SALE ! % % , 599 -50% % % P án sk ét r i čk o 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 8 7 3 3 3 6 ] F o tba lo v ým í čR ea c t , to949 s í m M í čsesk v ě l ým ihe rn ím i v l a s tno s tm i ,odo ln ý , vhodn ýp r ot r én ink . v e l .5 [ 1 2 0 1 2 9 3 ] , 549 -42% P án sk éšo r tk y 1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 8 7 1 2 5 3 ] , to949 s í m , 99 4 % -47% % , to379 s í m , 199 -47%