Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Potraviny

Platnost od 15.7 .2015 do 28.7 .2015


Potraviny - strana 4     

Potraviny - strana 4

PRO VŠECHNY, KTERÝM TO PŘI GRILOVÁNÍ PÁLÍ Čerstvé klobásy na gril! Burger B urrge gerr kl klob klobása obás ob ása ás a původ:: Česká původ Č republi republika b ka vakuově bal b ba baleno eno o bal.: ba l.: cc cca a 300 300 g cena cen a zza a 1 kg kg • vvhodné hodné jjako ako p předkrm ředkrm ii jako  jjako chod hlavní cho od 124,90 143,64* ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU Klobása K lo obá bása bása s g gyros y os yr • vvyrobeno yrobeno č eskými řřezníky ezníky českými zz masa  m masa č eského p ůvodu českého původu ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU původ: pů p ůvod d: Česk Č Česká esk ká repu rrepublika epu epubli p bli b ka bl a va vakuově akuo uově vě bal ba baleno eno o ba bal.: all.: .: c cc cca ca 5 500 00 g cena cen a zza a 1 kg 124,90 143,64* ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU Klobása K lo obá bása sa az z přeštíka pře řešt štík št í a ík Bio B io oh hovězí ověz ov ě í kl ěz k klobása ob bás ása ch chilli hilillili původ: p pů vod: Č vod Česká esk ká rrepu republika epu publi pu b ka bli k vakuo va vakuově kuo uově uo vě bal baleno le en eno n bal.: ba l.: cc c cca a6 600 00 0g cen cena na zza a 1 kg g původ: původ d: Česká republi republika ika a baleno b len ba eno en o v ochranné oc chra hranné n at nné a atmosféře mosféře b ba bal.: l.:: cc cca a 1 kg c cen cena a za 1 kg ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU Selská Sel S elsk el s á kl sk k klobása obás ob ása ás a Jičínská Jič J ič čín ínsk sk ká te tenk tenká nk ká kl klob klobása ob bás ása a původ: pů ůvod vo : Česk Č Česká eská á rrepublika epubli epu bliika k baleno ba alen en no v ochranné ochra oc hranné hr hra n at nné atmosféře tm mos o féř os fé e bal.: l cc cca a 600 600 g, g ce cena ena a zza a 1 kkg g původ: původ pů vod:: Č vod Česká e ká rrepu esk es republika epu publi p blika ka baleno balen ba leno le len o v ochranné oc chra h nné n at a atmosféře m féř mos fé ée ba b bal.: a al.: l.: cc l.: cca ca 600 600 0 g, g, c ce cena ena na za za 1 kkg g 299,00 199,00 124,90 124,90 343,85* 228,85* 143,64* 143,64* název Qualivo žebro s kostí (Short ribs) 4 cena za 1 kg s DPH 143,75 59,00 67,85 Qualivo přední kližka (Shank) 167,00 192,05 Qualivo Ossobucco 209,00 240,35 Qualivo karb (Chuck roll) 220,00 253,00 Qualivo loupaná plec (Top blade) 272,00 312,80 Qualivo ořech (Knuckle) 314,00 361,10 Qualivo květová špička (Rump steak) 356,00 409,40 Qualivo spodní šál (Silverside) 262,00 301,30 Qualivo vrchní šál (Topside) 314,00 361,10 Qualivo hrudí s kostí • prémiové hovězí maso z českého chovu • unikátní švýcarská metoda krmení a chovu zvířat • výsledkem je velice křehké maso s vysokou výživovou hodnotou • lehce stravitelné hovězí maso (bez zátěže trávicího systému) • zajistíme vše – „od hlavy až po oháňku!“ • pro bližší informace kontaktujte vedoucího oddělení masa • www.qualivo.ch cena za 1 kg bez DPH 125,00 *cena s DPH ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU P K V Přehled produktů s aktuálními cenami naleznete na www.makro.cz/sortiment w cS1516_01-14.indd 4 7/1/15 5:44 PM 10944_M