Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Oblečení pro sport

Platnost od 12.8 .2015 do 23.8 .2015


Oblečení pro sport - strana 4     

Oblečení pro sport - strana 4

en lák chv r v Po ý l ch y jer ču zpe zabe i t s o lhk tv r spo ran t í čen le řkuob t i zvn í čen le .Ob ch r v napo vá tá s ízů c tofunk venétou yba v . ché isu ž tě ézá n s e l ě ét sok y iv ř ip 1 D ám sk é 1 akév T vé žo ran o 1 Funk čn íbě že ck ét r i čk o R a l f/R ebenna Funk c eD r yP lu s ,1 0 0%po l y e s t e r . [ 4 5 2 4 5 9 5 / 4 5 2 2 5 6 1 ] -57% m í s to699 , - 299 , - akév T lené ze Dám sk éc ap r ik a lho t yP a i v a Funk c eD r yP lu s ,r e f l e xn íp r vk y , gum avp a se ,k ap s an ak l í č e . [ 4 5 1 7 1 3 1 ] P án sk é P án sk ébě že ck éšo r tk y Ba s i cSho r tMa rku s Vn i t řn ís l ip y ,p l o chéš v y ,funk c e D r yP lu s ,k ap s an ak l í č e , m ik r o v l ákno ,r e f l e xn ípo t i sk . [ 4 5 0 2 0 8 3 ] -30% í s to499 , -30% m 349 , - m í s to649 , - 449 , Dám sk ék a lho t yJu t t a 3 / 4dé lk a ,9 4%po l y e s t e r , 6%e l a s t an . [ 4 0 4 1 0 5 0 ] m í s to799 , - 349 , - Dám sk ék a lho t yJa sm in 9 4%p o l y e s t e r/6%e l a s th an . [ 4 4 9 2 1 6 9 ] m í s to999 , - 399 , - Pu l sme t rPC10 .11 Mě ř íak tu á ln íap růmě rn out epo v ouf r ek v en c is p ř e sno s t íEKG ,t r én ink o v éz ón y ,uk a z a t e lsp á l en ý ch k a l o r i í ,t r én ink o v ýp r og r amsn a s t a v i t e ln ým r o z s ahemt epo v éf r ek v en c e ,5 j a z yků ,v odo t ě sn ý , v č e tněh rudn íhop á su . [ 1 5 1 0 0 4 2 ] -56% -60% m í s to1199 , - 999 , - Bě že ck áobu vR e vo lu t ionEU Bě že ck áobu v Ge lZa r a c a4 S v r šekzp r od y šnés í ť o v in y ,Ph y l on me z ipode še vsv ýbo rn ým it lum í c ím i v l a s tno s tm i ,gumo v ápode še ,W a f f l ep r o f i l pode še v ,F l e xd r á žk yn apode š v ip r o l ep š í f l e x ib i l i tuat r ak c i . [ 3 6 2 1 3 7 3 / 3 6 3 1 2 1 0 ] D ám sk á P r obě ž c esneu t r á ln ím n á š l apem ,ge l o v ét lumen í , p r od y šn ýMe sh , Gu id an c eL ine . [ 3 6 2 0 2 9 2 / 3 6 3 0 1 8 0 ] D ám sk á 999 , - m í s to2199 , - 1699 , 4 m í s to1399 , - P án sk á P án sk á