Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Oblečení pro sport

Platnost od 12.8 .2015 do 23.8 .2015


Oblečení pro sport - strana 7     

Oblečení pro sport - strana 7

P án sk ésandá l yW a te r sho t Z ap ín án ín asu ch ýz ip , me z ipod e še v T e ch l i t epodpo ru j í c íod t ék an ív od y , pode še vOmn i -G r ip®z a j i š ťu jev y sok ou p ř i ln a v o s tkpo v r chu . [ 3 4 4 2 1 0 1 ] m í s to999 , - Dám sk éou tdoo r o vésandá l y Sun l igh tV en t Z ap ín án ín asu ch ýz ip , me z ipode še v T e ch l i t epodpo ru j í c íod t ék an ív od y , pode še vOmn i -G r ip®z a j i š ťu je v y sok oup ř i ln a v o s tkpo v r chu , odp ru žen ápode še v . [ 3 4 4 1 0 0 4 ] ] -35% 649 , - m í s to1399 , - -35% 899 , - Ba tohSp ru ce25 Z ádo v ýs y s t émF ee l . Ob jem :2 5 l Hmo tno s t :3 5 0g [ 1 0 2 0 1 9 5 ] Mum io v ýspa c íp y te lLaguna Hmo tno s t :1 , 2 5k g R o změ r y :2 2 5x8 2cm N áp lň :T e cLo f tComp a c t7 7 0g K on s t ruk c e :1ho rn ív r s t v a/ 1spodn ív r s t v a R o změ r yv es l o ženéms t a vu :3 6x2 1cm ( 1 3 l ) [ 2 4 1 5 0 9 2 ] m í s to1199 , - m í s to899 , - 8 °C 749 , - 3 °C 449 , - –9 °C -50% -37% Samona fuk o v a c ík a r ima tk a T r a ve lM38L igh t Kupo lo v ýs t anV ega2 Hmo tno s t :0 , 9 5k g R o změ r y :1 8 6x5 1x3 , 8cm R o změ r yv es l o ženéms t a vu : 5 4x2 0cm [ 2 4 5 3 0 7 3 ] m í s to1599 , - P ř e l epen éš v y ,sk l o l am in á t o v ét y č e . P o č e to sob :2 Vně j š íp l á š ť :v odn ís l oupe c20 0 0 mm Vn i t řn ís t an :po l y e s t e r P od l á žk a :v odn ís l oupe c20 0 0 mm [ 2 0 6 0 1 4 7 ] -40% 949 , - -37% m í s to1599 , - 999 , - 145 150 20 5 1 1 0 145 150 1 0 5 210 20 5 2,8kg 1 0 5 1 1 0 210 7