Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 113     

IKEA Katalog 2016 - strana 113

224.21)(5(1ý1Ë$2'./È'$&Ë672/.< 225 .21)(5(1ý1Ë$2'./È'$&Ë672/.< STRIND, NRQIHUHQþQtVWROHN 2GNOiGDFtVWRON\/$&. 55×55, v. 45 cm. 2GNOiGDFtVWROHN±NVLakovaný povrch. Zelený 903.020.602GNOiGDFt VWROHN±NV Lakovaný povrch. Šedý 602.842.132GNOiGDFtVWROHN±NV /DNRYDQêSRYUFK9]RUEĜt]D ± IKEA PS 2012, NRQIHUHQþQtVWROHN ± ARKELSTORP, NRQIHUHQþQtVWROHN ± .G\åSRWĜHEXMHWHPtVWR MHGQRGXãHKRRGVXQHWH STRIND, NRQIHUHQþQtVWROHN ±Poniklovaná ocel a tvrzené sklo. Ø 75, v. 40 cm. 301.571.03 LACK, RGNOiGDFt VWROHN SVALSTA, VDGDVWRONĤ ±/NV ±/NV 6NORSQpVWROQtGHVN\ PĤåHWH]YHGQRXWDKQHG EXGHWHPtWYtFPtVWD QDKU\DREþHUVWYHQt IKEA PS 2012, NRQIHUHQþQtVWROHN±Lakovaná ocel. 70×42, v. 48 cm. 502.084.51 ARKELSTORP, NRQIHUHQþQtVWROHN±Lakovaná masivní borovice. 140×65, v. 52 cm. 302.608.07 ,.($36VWROHNV~ORåQêPSURVWRUHP±Plast a lakovaná ocel. Ø 44, v. 45 cm. 702.639.98 VITTSJÖ, VDGDVWRONĤ ±/NV ,.($36VWROHN V~ORåQêPSURVWRUHP ± SVALSTA, VDGDVWRONĤ±NV %ĜH]RYiGêKDîYFP STOCKHOLM, NRQIHUHQþQtVWROHN±LakoYDQiRĜHFKRYiGêKDîYFP HEMNES, RGNOiGDFtVWROHN ± STOCKHOLM, NRQIHUHQþQtVWROHN -HGQRWOLYiSDWUDVWRONX PĤåHWHPČQLWSRGOH SRWĜHE\DQiODG\ VITTSJÖ, VDGDVWRONĤ±NVVelikosti: 50×50 cm, výška 50 cm a 90×45 cm, výška 45,5 cm. Lakovaná ocel, tvrzené sklo a fólie na povrchu. 802.153.32 ± HEMNES, RGNOiGDFtVWROHN±0RĜHQiDODNRYDná masivní borovice. 55×55, v. 50 cm. 802.821.52