Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 119     

IKEA Katalog 2016 - strana 119

23636$&Ë672/<$ä,'/( 36$&Ë672/<$ä,'/( äiGQpRVWUpKUDQ\3HUIHNWQt VWĤOGRGČWVNpKRSRNRMH 9]DGQtþiVWLVWROXMHRWYRU QDYHGHQtNDEHOĤDE\VWHMH QHPČOLQDRþtFK 237 6WRXWRSRKRGOQRXDVWDELOQt SRGORåNRXXåQHEXGHWH PXVHWEDODQFRYDWVKRUNêP ODSWRSHPQDNROHQRX +,66021.5,//(VWĤO 0,&.(zásuvkový GtOQDNROHþNiFK ± ± +,66021.5,//(VWĤO ±Lakovaný povrch a lakovaná ocel. 140×75, v. 73 cm. 191.197.25 %