Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 144     

IKEA Katalog 2016 - strana 144

286 BYTOVÝ TEXTIL BYTOVÝ TEXTIL DORTHY, OiWND±PEDYOQD âFP SY, QĤåN\±  VIDSTRUP, koberec, nízký vlas 287 *8//./2&.$ SRYODNQDSROãWiĜ 1 790,– ± FÅRDRUP, XPČOi RYþtNĤåH ± DORTHY, látka ±m FÅRDRUP, XPČOiRYþtNĤåH ±9ODVPRGDNU\OSRO\HVWHU 3RGORåHQtSRO\HVWHUîFP  VIDSTRUP, koberec, nízký vlas. 1 790,– Vlas: 100% polypropylen. 3RGORåHQtV\QWHWLFNêODWH[ îFP 250+$66(/pléd 399,– *8//./2&.$SRYODNQDSROãWiĜ±SRO\HVWHUQ\ORQîFP 01 SKOGSEK, SRYODNQDSROãWiĜ± 3RWDKSRO\HVWHU9DWRYiQtSRO\HVWHU îFP277,/ SRYODNQDSROãWiĜ±EDYOQD SRO\HVWHUîFP 01 VIGDIS, SRYODNQDSROãWiĜ 179,–ks  01 277,/ SRYODNQDSROãWiĜ ± 250+$66(/pléd. 399,– DNU\OLNîFP  MERETE, ]iYČV\SiU HENRIKA, pléd SIGNE, koberec, hladce tkaný 03 .G\åVHNYHþHUXXGČOi chladno, nejlepší je zabalit se do plédu. ±ks 899,– 69,–ks SIGNE, NREHUHFKODGFHWNDQê±NVEDYOQDîFP  01 VIGDIS, SRYODNQDSROãWiĜ±NVUDPLH îFP5$*1%25*povlak na SROãWiĜ±NVEDYOQDîFP 03 DORTHY, SRYODNQDSROãWiĜ±UDPLH îFP HENRIKA, SOpG±NV DNU\OLNSRO\HVWHU îFPýHUQê 6YČWOHKQČGê MERETE, ]iYČV\SiU±EDYOQDîFP