Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 36     

IKEA Katalog 2016 - strana 36

STOLOVÁNÍ Slavnostní výzdoba. .G\åMHVWĤOWDNKOHKH]N\ SURVWĜHQêMtGORYiVSURVWČ QHPĤåH]NODPDW$WDN VHY\SODWtGiWVL]iOHåHW QDNDåGpPGHWDLOX 71 +('(5/,* VNOHQND QDþHUYHQpYtQR ±NV 03 04 01 NILS, åLGOH VSRGUXþNDPL ±NV &