Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 43     

IKEA Katalog 2016 - strana 43

842'32ý,1(. ,PSURYL]RYDQêFLUNXV Pokud se zbavíte všech ostrých hran, divoký EHQJiOPĤåH]DþtW 01 NOCKEBY, 2místná pohovka s lenoškou vlevo 21 990,– 02 01 NOCKEBY, 2místná pohovka s lenoškou vlevo. 21 990,– Syntetická vlákna/ EDYOQDYOQDODNRYDQêEXNî YFP6YČWOHãHGêSRWDK7HQ|GĜHYČQp QRK\ 03 02 Novinka POLARVIDE, pléd. 99,– SRO\HVWHUîFPâHGê  07 EKORRE, ]iYČVQê VHGiNVQDIXNRYDFt výplní 03 SVALSTA, VDGDVWRONĤ±NV 9HOLNRVWLNVîYFPDNVî YFP%ĜH]RYiGêKD Novinka STICKAT, SRWDKQDVWROLþNX 129,– 3RWDKEDYOQDYêSOĖSRO\HVWHU‘FP 05 ALSEDA, VWROLþND±%DQiQRYi YOiNQD6HGiN‘YFP 799,– Novinka STICKAT, SRWDKQDVWROLþNX 1DSRKRYN\NOCKEBY SRVN\WXMHPH]iUXNXOHW 9tFHLQIRUPDFtQDVWU 129,– c'80koberec, vysoký vlas. 2 290,– 9ODVSRO\SURS\OHQ3RGORåHQtV\QWHWLFNêODWH[‘FP 07 EKORRE, ]iYČVQêVHGiNVQDIXNRYDFt výplní. 799,– SRO\HVWHUDSRO\SURS\OHQ c'80koberec, vysoký vlas 05 2 290,–