Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 53     

IKEA Katalog 2016 - strana 53

104 NOVINKY NOVINKY Novinka ÄLVSBYN, lustr.  9tFHQDVWUDQČ 206. Novinky! Novinka TJUSIG, YČãiN 9tFHQDVWUDQČ 259. 1 490,– 249,– ěadu dalších novinek najdete v celém katalogu, na internetových stránkách www.IKEA.cz DYHYDãHPREFKRGQtPGRPČ,.($ Novinka SPRALLIS, QiVWČQQpKRGLQ\  9tFHQDVWUDQČ 230. Novinka TYSSEDAL, ãDWQtVNĜtĖ 9tFHQDVWUDQČ 257. 499,– 7 990,– Novinka NORDMÄRKE, WURMLWiSRGORåNDSUR bezdrátové dobíjení. 0DVLYQtEĜt]DDSODVW'FP  1 790,– Novinka STICKAT, SRWDKVWROLþN\ EDYOQD‘FP Novinka UNDREDAL, rám postele.  9tFHQDVWUDQČ 274. 129,–/ks 9 290,– Novinka FALKHÖJDEN, SĜtGDYQêGtONHVWROX  9tFHQDVWUDQČ 238. 700,– Novinka FALKHÖJDEN, SVDFtVWĤO 9tFHQDVWUDQČ 238. 1 790,– Novinka RÅDVIKEN, NĜHVOR 9tFHQDVWUDQČ 222. 3 990,– Novinka MALISEN, SROãWiĜ3RWDK EDYOQČQêVDPHW9êSOĖNDFKQt SHĜtîFP 399,–/ks 105 Novinka VARV, stolní lampa s bezdrátovým dobíjením.  9tFHQDVWUDQČ 213. 1 490,– Novinka FJÄLLA, krabice s víkem.  9tFHQDVWUDQČ 249. 129,– Novinka KRAGSTA, NRQIHUHQþQt stolek, sada 2 ks.  9tFHQDVWUDQČ 217. 1 990,–