Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Katalog 2016

Platnost od 14.8 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Katalog 2016 - strana 96     

IKEA Katalog 2016 - strana 96

190 NÁDOBÍ NÁDOBÍ Novinka ÖNSKEDRÖM, podtácek. 19,–/10 ks Lepenka. Ø 10 cm. 402.864.49 Novinka ÖNSKEDRÖM, hrnek. 39,– Kamenina. 37 cl. 602.589.78 ÖPPEN, PLVND 19,–/ks 6W\ORYêVHUYLV9DãHQiGREt QHPXVtEêWQLMDNOX[XVQt DSĜHVWRPĤåHWHSĜHGYpVW YêVOHGN\VYpKRNXFKDĜVNpKR VQDåHQtYWRPQHMOiNDYČMãtP VYČWOH Novinka ÖNSKEDRÖM, podtácek 19,–/10 ks 1DNDåGpPSRGWiFNXMHMLQê obrázek a z rubové strany MLQiEDUYD %DPEXVMHRGROQê hezky vypadá DVQDGQRVHXGUåXMH BLANDA MATT, VHUYtURYDFtPtVD 499,– Hrdá a poctivá klasika, která vám XVQDGĖXMHNDåGRGHQQtåLYRWTyto RGROQpYêUREN\±MDNRMHPLVNDNWHUi VHVQDGQRGUåtYUXFHQHERNDUDID ]KRUNXY]GRUQpKRVNOD±GRND]XMtåH YiPQDKH]NpPVWRORYiQt]iOHåt Série ÖPPEN. Sklo. Miska 19,–/ks Ø 14 cm. 401.379.11 7DOtĜ±NVØ 23 cm. 201.379.12 FÖRSIKTIGT, sklenka na víno 69,–/6 ks 01 Novinka IKEA 365+, karafa se zátkou 149,– 02 Novinka IKEA 365+, KOXERNêWDOtĜPtVD 79,–/ks 04 Novinka IKEA 365+, PLVND]DNXODFHQi BLANDA MATT, servírovací PtVD±/DNRYDQê bambus. Ø 28 cm. 602.143.43 GRIPANDE, VHUYtURYDFtSĜtERU 199,–/2 ks /DNRYDQêEDPEXV D. 31 cm. 202.356.39 39,–/ks 05 06 Novinka IKEA 365+, hrnek 49,–/ks 03 Novinka IKEA 365+, sklenice 79,–/6 ks Novinka YRJA, EČKRXQ 129,– Novinka YRJA, EČKRXQ± 100% bavlna. 40×140 cm. 602.588.84 FÖRSIKTIGT, sklenka na víno. 69,–/6 ks Sklo. 16 cl. 803.002.07 01–07 Novinka Série IKEA 365+. 01 Karafa se zátkou 149,– Horkuvzdorné sklo. 1 l. 902.797.19 02 +OXERNêWDOtĜPtVD±NVäLYFRYêSRUFHOiQ Ø 22 cm. 902.797.00 03 Sklenice 79,–/6 ks Tvrzené sklo. 18 cl. 102.783.56 04 Miska, zakulacená 39,–/ks äLYFRYêSRUFHOiQ Ø 13 cm. 502.589.50 05 7DOtĜ±NVäLYFRYêSRUFHOiQ Ø 27 cm. 702.589.49 06 Hrnek 49,–/ks Tvrzené sklo. 36 cl. 902.797.24 07 Podtácek 39,–/2 ks Korek. Ø 10 cm. 302.829.46 07 191