Aktuálníletáky.cz   

Aktuální akční­ leták Kaufland + příští týden : Kaufland na příští týden

Platnost od 27.8 .2015 do 2.9 .2015


Kaufland na příští týden - strana 34     

Kaufland na příští týden - strana 34

OSOBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI Josef Čapek Výstava v Plzni zve děti o pejskovi na cestu dějinami Evropy Povídání a kočičce N a  cestu historickými epochami Evropy od  dávné historie po  nedávnou dobu zve v  Plzni děti nová výstava Stroj času. Vznikla na motivy knihy Historie Evropy a  ilustrace Renáty Fučíkové se staly základem pro hravou expozici. Děti, které v  ní nastoupí do  stroje času, se díky kostýmům, prostředí a  aktivitám ocitnou ve  vybraných obdobích historie Evropy a zažijí příběhy svých vrstevníků malých lovců, princezen, řemeslníků, mnichů, vědátorů i disidentů. Výstava v prostoru DEPO2015 je součástí projektu Evropské hlavní město kultury 2015, řekl ČTK programový ředitel projektu Jiří Sulženko. Výstava potrvá do  9. října. Stroj času je naprogra- mován na  cesty do  pravěku, do  doby Keltů, do  antického Říma, do  středověku, renesance a do 19. a 20. století. Kapitánem stroje se může stát každý, kdo dosáhne na  ovládací panel. Expozici si nejvíce užijí děti od  šesti do  14 let. Zábavu zde ale najdou i  menší děti, star- Duka chce ze Staré Boleslavi vytvořit duchovní centrum Čech K ardinál Dominik Duka chce ze Staré Boleslavi vytvořit duchovní centrum Čech, které by lákalo k návštěvě desítky tisíc turistů z  Česka i  celé Evropy. Plánuje opravu obou staroboleslavských kostelů s  přilehlými areály, vybudovat se má pivovar, restaurace, kulturní centrum či ubytovny. Celkové náklady by mohly představovat půl až miliardu korun, většinu mají pokrýt dotace z EU, píše Mladá fronta Dnes. Drobné opravy v  chrámu Nanebevzetí Panny Marie mají začít v druhé polovině příštího roku, velké pak zjara 2017. Poté se má dostat i  na  areál s  bazilikou sva- tého Václava, stojící na  místě vraždy patrona českých zemí. Duka připomněl, že dvěma nejdůležitějšími duchovními středisky pražské arcidiecéze jsou Svatá Hora v  Příbrami a právě Stará Boleslav, kde byl v  10. století zabit svým bratrem přemyslovský kníže a  symbol české státnosti svatý Václav. Zatímco mariánské poutní místo u  Příbrami přitahuje zejména věřící katolíky, Stará Boleslav je orientována i  vně církve. „Jedním z motivů je i posílení turistiky, ale nikoli té bezduché, konzumní. Chceme rozvíjet turistiku spojenou ší zas nový pohled na  historii. „Kniha je komorní artefakt, prohlíží se a  čte v  soukromí. Zapojujete představivost, ale je to takový tichý proces. Návštěva interaktivní výstavy je něco docela jiného. Je to živý, přímo hlučný zážitek. Oblékněte si dobový kostým, malujte, vařte, hrajte karty, zpívejte, skákejte,“ pozvala na výstavu Fučíková, která patří mezi přední české ilustrátorky, oceňované v ČR i v zahraničí. ČTK Ilustrační foto: ČTK/Pavel Dolejší Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech Kniha patří ke klasickým dílům literatury pro děti. Poprvé vyšla roku 1929 a od té doby potěšila mnoho dětí a  jejich rodičů. Pejsek a kočička spolu žijí v domečku a  vedou svoji malou domácnost a  chtějí všechno dělat jako velcí lidé, umývají špinavou podlahu, pečou dort, chodí v  neděli na  procházku, píšou dopis dětem nebo hrají divadlo… Ve Staré Boleslavi se každoročně koná Národní svatováclavská pouť a bohoslužba ke svátku sv. Václava (na snímku kardinál Dominik Duka a olomoucký arcibiskup Jan Graubner). s poznáváním vlastní kultury a tradice,“ řekl MfD pražský arcibiskup. ČTK Foto: ČTK/Tomáš Jůnek Knihu můžete zakoupit ve vybraných OD Kaufland, které mají v nabídce sortiment knih. Přerov vybuduje v místech, kde kráčel Komenský, venkovní expozici P řerov se chystá vybudovat venkovní expozici v  lokalitě zvané Na  Marku, kde archeologové odkryli unikátní nálezy spjaté s  osobností Jana Amose Komenského. Její součástí budou prezentace nálezů, symbolické prvky v  obrysu někdejšího kostela i vyznačená historická ulička. ČTK to řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Archeologové na  místě před třemi lety odkryli základy duchovního centra Jednoty bratrské, jehož součástí byl vedle modlitebny a  unikátní renesanční cesty také dům se školou (na snímku), v níž od  roku 1614 působil Komenský. Nová venkovZa tiskové chyby neručíme ní expozice má prezentoVydává Kaufland Česká republika v.o.s. Bělohorská 203, 169 00 Praha 6 vat především KomenskéE-mail: tip.redakce@kaufland.cz ho myšlenky. „Podle něj MK ČR E 16607 IČO: 25110161 Pokud byste doručování našeho týdeníku považovali dosahuje člověk poznání za nevyžádané a  pokud by to vedlo k  Vašim výdajům, nebo pokud by Vás doručování našeho světa skrze smysly, rozum týdeníku obtěžovalo, kontaktujte nás prosím laskavě a písmo a řešené území je na bezplatné telefonní lince 800  165  894. CTK proto i takto rozděleno do tří symbolických částí,“ řekla architektka města Klára Koryčanová. Chybět nebude například pietní připomínka bratrské modlitebny, stát tu bude také pilíř, který označí místo historické zvonice. V expozici bude také vyznačena odkrytá historická cesta, z níž byl přístup do  školy a  po  které kráčel kromě Komenského i  přerovský rodák a biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav. ČTK Foto: ČTK/Vladislav Galgonek