Aktuálníletáky.cz   

Aktuální akční­ leták Kaufland + příští týden : Kaufland na příští týden

Platnost od 27.8 .2015 do 2.9 .2015


Kaufland na příští týden - strana 38     

Kaufland na příští týden - strana 38

PEL - MEL MAPOVÁNÍ ČESKÉ PŘÍRODY S ýček obecný býval ještě před 100 lety naší nejběžnější sovou. Jen v Česku hnízdily desítky tisíc párů. Tato malá sovička patřila ke  každodennímu životu našich předků, což se i odráží v řadě lidových pověr a  přísloví. Během posledních desetiletí však sýčků dramaticky ubylo a  v  současnosti u nás hnízdí méně než 100 párů! Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd České republiky proto připravují záchranný program, který by měl sýčkům pomoci. Sýčkovo houkání, znějící jako táhlé a  hluboké „půůůjď“, značilo pro naše předky hrůznou předtuchu, že přichází něco špatného. Toto houkání bylo v lidových pověrách také vykládáno jako vyvolávání lidí na smrt („pojď“). Vysvětlení pověr je ale jednoduché. V  minulosti, kdy ještě nebylo všudypřítomné veřejné osvětlení, byli sýčci přilákáni světlem z  oken domů, ve  kterých se často Sýčkovi hrozí vymření svítilo u  nemocných lidí. Spíše než volání do záhrobí však sýček v těchto místech lovil noční hmyz či podrážděně reagoval na světlo. V současné době ale tento hlas značí pro milovníky přírody a ornitology něco extrémně vzácného a  jsou ochotni cestovat přes celou republiku, aby si sýčka mohli poslechnout. Příčiny dramatického poklesu početnosti sýčka souvisejí především s velkoplošnými změnami v  kulturní krajině, a  to zejména s  těmi, které vedly ke ztrátě její pestrosti a mozaikovitosti. Především po 2. světové válce a  pak v  50. a  60. letech minulého století u nás došlo k drastickému přerodu zemědělské krajiny a  venkova, který měl neblahý vliv na různé druhy živočichů, včetně dříve velice početných zajíců, koroptví či skřivanů. Ve  jménu kolektivizace a navýšení produktivity na zemědělských plochách došlo k  velkoplošnému scelování políček do  rozlehlých polních bloků, úbytku polních mezí a  veškeré rozptýlené zeleně včetně alejí. Plocha travních poros- tů se také výrazně zmenšila (na úkor polí), volná pastva zvířat postupně zmizela a  hospodářská zvířata byla soustředěna do  zemědělských družstev. Staré doupné stromy, které byly příhodným místem pro úkryt a hnízdění sýčků, z volné krajiny prakticky vymizely, a naopak se zahustila zástavba a  zvýšilo se dopravní zatížení. Na  rozdíl od  těchto podmínek sýčkovi vyhovuje pestrá krajina s rozptýlenou zelení, starými sady, alejemi, drobnými políčky a  loukami. Důležitými stanovišti jsou krátkostébelné luční porosty, a to především pastviny, které umožňují lov drobné kořisti. Ta je jinak ve  vysoké trávě „neviditelná“. Dříve bylo krátkostébelných ploch kolem každé vesnice velké množství, ale v současné době jich mnoho přerostlo vysokou trávou či křovinami. Intenzivní používání pesticidů také výrazně snížilo početnost hmyzu jako jsou kobylky a  brouci, kteří jsou spolu s  hlodavci hlavní potravou sýčků. I když se mnohé z těchto příčin pomalu mění k lepší- mu, pro poslední jedince sýčků mohou být pomyslným hřebíčkem do rakve další rizika, jako je zhušťující se síť silnic, na  kterých hyne ohromné množství zvířat včetně sýčků. Prvním krokem pomoci sýčkům je zjistit, kde poslední jedinci žijí, což nám napoví, kam zaměřit další úsilí o jejich záchranu. V současnosti se sýček vyskytuje výhradně v bezprostředním okolí lidských sídel, a  to nejčastěji ve  vesnicích se stodolami, stájemi a jinými hospodářskými budovami, ale nevyhýbá se ani větším městům. Poslední známé populace sýčka se nacházejí v  severozápadních Čechách a  na  jižní Moravě, z  ostatních oblastí buď sýček vymizel, či zde přežívají poslední jedinci. Na  stránce www.birdlife.cz/sycek naleznete detailní informace o tomto druhu, včetně ukázky jeho hlasu a  kontaktů na  koordinátory mapování, kteří budou velice vděční za  informaci o  každé nové lokali- tě s výskytem této krásné a ohrožené sovičky. Po ukončení celorepublikového mapování lokalit a tedy rozklíčování, kde sýčci dosud žijí, bude následovat jejich cílená ochrana. Spočívat bude především v  úpravě zemědělského hospodaření, a  tím i  zlepšení podmínek pro lov potravy. Průběžně se také budou instalovat hnízdní budky, ve  kterých mohou sýčci bezpečně hnízdit a pečovat o další generace. Text a foto: Martin Šálek, Ústav biologie obratlovců, Akademie věd České republiky inzerce Nezapomeňte na dárek! 27. 8. Otakar protože Kaufland to jsou vždy kvalitní služby! Pro filiálky v Praze přijmeme pracovníky na pozice: DISTRIBUTORY 29. 8. Evelína pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Očekáváme aktivní přístup k práci, časovou a bezúhonnost. Pro brigádní vztah plnoletost. Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Ostatní zájemce ponecháme v  databázi jako možné náhradníky. 30. 8. Vladěna 31. 8. Pavlína 1. 9. Linda Kaufland je atraktivní společností v oblasti potravinářského obchodu, pro kterou je spokojenost zákazníků vždy na prvním místě. Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Petře Jeníčkové, zn. DTAAM, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: petra.jenickova@kaufland.cz K Kaufl and ČR v.o.s. B Bělohorská 203 169 00 Praha 6 www.kaufland.cz/kariera www.kaufland.cz AAM38 / – Pokladní Prodavač/ka potravin, lahůdek Brigádník/ce na pokladny Brigádník/ce na doplňování, na lahůdky Pro oblast Záběhlice – ulice Roztylské sady, Boční I., Jižní náměstí, Hlavní, Jihozápadní IV. přijmeme: 28. 8. Augustýn 2. 9. Adéla protože Kaufland je firma s budoucností! flexibilitu Nabízíme zázemí prosperující mezinárodní společnosti, možnost seberealizace a osobního rozvoje, motivující mzdové ohodnocení, práci v dynamickém kolektivu, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělání, nadstandardní příplatky za práci v noci, další nadstandardní benefity. Pro brigádní vztah odpovídající odměnu a důkladné zapracování. Angažovanost našich zaměstnanců garantuje náš společný úspěch. Kaufland je atraktivní společností v oblasti potravinářského obchodu. Poznejte nás jako dynamického a angažovaného zaměstnavatele. Důvěra, otevřenost a výkon utvářejí naše firemní prostředí. Nabízíme Vám zajímavé pracovní prostředí, osobní podporu a atraktivní šanci budovat kariéru. Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do vybrané prodejny Kaufland ČR v.o.s. Praha 3-Jarov, V Třešňovce 2 Praha 4-Modřany, Lhotecká 2109 Praha 5-Stodůlky, Pod Hranicí 17 Praha 6-Vypich, Bělohorská 205 Praha 6-Podbaba, Pod Paťankou 1 Praha 8-Kobylisy, Střelničná 46 Praha 8-Palmovka, Voctářova 8 Kontaktujte nás i na adrese: Kaufland ČR v.o.s. Bělohorská 203 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz www.kaufland.cz/kariera za obsah inzerce ručí zadavatel 27