Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Stavba, zahrada

Platnost od 6.4. do 3.5.


Stavba, zahrada - strana 15


Stavba, zahrada - strana 15

nejlepší ceny v čr! Značkové markýzy Perfektní ochrana před povětrnostními vlivy Špičkový design 100% acryl, dlouhá životnost, barevná stálost 1/10* záloha: 1.999,měsíční splátka: 10x 1.999,- 19.990,Designová kazetová markýza plynulé sklápění vodo-odpudivý efekt Výsuvná markýza s motorem 1.790, 1.790,- EM UJ NY CE É VN PE • mate riál: po lye ste r 280 g/ m 2 • s  vo do -o dpu div ý m efektem, o do ln é v ů či povět rnostním vodo-odpudivý efekt v liv ů m • ko n st ru kce s v y palovanou bí lo u práškovo u bar vou • ko mplet vč. mate riálu pro mo nt áž 3.490,- s motorem a dálkovým ovládáním, testováno TÜV, barevné provedení: žluto/ červená, il. foto rozměr: 4 x 2,5 m rozměr: 5 x 3 m instalace beZ vrtání ST AL pro všechny markýzy platí: od šířka 2,5 m, výškově nastavitelná od 2 do max. 3 m, klikový výsuv s tyčí vlevo, materiál: polyester, impregnovaný, vysunutí 1,3 m, žluto/ bílá barva bližší informace přímo v našich centrech a na www.bauhaus.cz ZA 4.490,- Markýza IN Montážní servis 3.490,- žluto/ bílá nebo multicolor E E M M JE T TU žluto/ bílá nebo multicolor rozměr: 4 x 2,5 m bez montážního materiálu ON Montáž MarkýZ od 2.180,- klikový výsuv s tyčí vlevo, plynulé sklápění, včetně adaptéru pro stropní nebo nástěnnou montáž, il. foto rozměr: 3 x 2 m M Výsuvná markýza E vč. motoru a dálkového ovládání, rozměry: 500 x 300 cm, rám: antracitová kovová barva, materiál: acryl, ruční klika pro nouzové případy, testováno TÜV, bez volánu, 2 barevná provedení: zelená nebo bordeaux včetně motoru a dálkového ovladače plynulé sklápění vodo-odpudivý efekt 11.490,14.990,- p ro vše c h ny m a r kýzy p l a t í : v še • ma te r i á l : p o l ye ste r 28 0 g / m 2 • s  vo do - o d p u d i v ým e fe kte m , o d o l n é v ů č i p ovět r n o st n í m v l i v ů m • ko nst r u kce s v ypa l ova n o u b í l o u p rá š kovo u ba r vo u • ko mp l et vč . m a te r i á l u p ro m o nt á ž od 11.490, 11.490,- vodo-odpudivý efekt finanční služby 29 bližší informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech