Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Stavba, zahrada

Platnost od 6.4. do 3.5.


Stavba, zahrada - strana 3


Stavba, zahrada - strana 3

Vjet doVnitř • naložit • odjet Výstužné sítě* rozměr: 3 x 2 m, oko: 150 x 150 mm nebo 100 x 100 mm, t tvárnice ztraceného bednění* šedá barva t 10 500 x 250 x 150 mm t 20 500 x 250 x 200 mm t 30 500 x 250 x 300 mm t 40 délka 2 nebo 6 m kr 6 ø 6 mm kr 8 ø 8 mm kr 10 ø 10 mm ø drátu: 4/ 4 mm, 6/ 6 mm, 8/ 8 mm 500 x 250 x 100 mm t 15 betonářská ocel* 500 x 250 x 400 mm V Výška 25 cm *aktuální cenová nabídka přímo v našich specializovaných centrech *aktuální cenová nabídka přímo v našich specializovaných centrech Systém Pero-Drážka Cement 25 kg* V brně, l iberci a Praze 8 vedeme t aké volně ložené s t avební ma teriály na v áhu: 32,5, CEM II betonářský písek 04 kačírek drcený praný 4/8, 11/22 nebo 22/32 drcený kámen 4/8 dunajský kámen 10/16 lomový kámen 2/5 kamenivo 4/8 nebo 8/16 *aktuální cenová nabídka přímo v našich specializovaných centrech asfaltový penetrační lak denbit br-alP 4,5 kg 9 kg 279, 499, - Gumoasfaltová penetrace disPer as 5 kg 399, - kg od 0,30 Gumoasfaltová hydroizolace disPer dn 5 kg 10 kg 159, 299, - asfaltová opravná stěrka denbit U 5 kg 10 kg 359, 619, - Hydroizolační nopková fólie protiradonová zábrana - certifikováno, ochranná a drenážní fólie - lze využít jako ztracené bedněbedně ní, vhodné pro mimořádně vlhké konstrukce, baleno v rolích po 20 bm, šířka 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m nebo 2,5 m, pevnost v tlaku až 400 kN/ m2 bm od 22, 22,asfaltové pásy Použití balení Cena (m2) (kč/ ks) k kč/ bitubitagit Pe ø 3,5 mm/ min. 3,2 mm pro hydroizolační souvrství podzemních částí budov 10 m2 569,- iPa V60 s35 P Pa tl. ø 4 mm/ min. 3,7 mm pro hydroizolační souvrství proti běžné zemní vlhkosti, pro méně náročné případy izolací, při opravách zestárlých 10 m2 590,povlakových krytin na vyrovnání záporných nerovností podkladu před pokládkou nové krytiny extrasklobit Pe tl. ø 4/ min. 3,7 mm do hydroizolačních dvou- nebo třísouvrtsví podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě 10 m2 940,- radonelast pro izolace spodních částí budov proti zemní vlhkosti a protiradonová bariéra 10 m2 1.240,- bitalbit s asfaltový oxidovaný pás s hliníkovou nosnou vložkou, hydroizolace proti zemní vlhkosti a PROTI RADONU! 10 m2 995,- bitU-stiCk GV k samolepící asfaltový modifikovaný pás! rychlá montáž! úspora času 50 %! 10 m2 1.390,- prodej pouze celých rolí ocelové zárubně v 197 cm, š 60 cm, L/ P, další rozměry skladem dráty t typ Pro tl. (cm) S sádrokartony 7,5; 10; 12,5 od 589, - ø 8 mm, délka 42 m, FeZn YZ přesné tvárnice 7,5; 10 od 585, - ø 8 mm, délka 42 m, AlMg Z zdivo od 585, - ø 10 mm, délka 27 m, FeZn 9,5 Cena (kč) Hromosvody Pásek 30 x 4 mm, délka 26 m, FeZn 839,899,840,1.220,- Příslušenství: Podpěra vedení svorky držák ochranného úhelníku skladem širší nabídka rozměrů ochranný úhelník zemnící tyč od 19, od 14, od 30, - 209,- od 199, - rozVoz zboží Všechny uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH. 37 bližší informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech