Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Katalog kamna 2015

Platnost od 13.9 .2015 do 28.2 .2016


Katalog kamna 2015 - strana 20     

Katalog kamna 2015 - strana 20

Důležité informace Předtím, než se rozhodnete pro jedny z krbových kamen, je třeba zohlednit velký počet důležitých bodů. Abychom Vám výběr kamen usnadnili, chceme zde zodpovědět nejdůležitější otázky. Palivo Krbová kamna se vytápějí dřevem (i dřevěnými briketami) a briketami z hnědého uhlí. Dřevo je lepší volbou odpovídající ochraně životního prostředí, protože při spalování uniká do atmosféry pouze takové množství CO2, kolik si rostlina odebrala v období svého růstu. Dřevo je obnovitelnou surovinou. Zbytky vznikající spalováním jsou ve srovnání s ostatním palivem malé a činí cca 0,6 až 1,0 hmotnostních procent. Především je třeba vědět, že spalováním dřeva nezatěžujeme dodatečně přírodu, pokud se používá suché dřevo a pokud se do ohně správným způsobem přivádí kyslík. Důležitým faktorem je přitom hořlavost, a ta je dána maximálním obsahem vlhkosti 16 – 18 procent. Všechny exkluzivní modely mají moderní konstrukci. Mají uzavřené topeniště, jehož dveře jsou otevřeny pouze pro obsluhu. Dveře jsou samozavírací. Tímto způsobem je možné, při dostatečném tahu napojit větší počet kamen stejné konstrukce na stejný komín. Systém spalování Pro optimální spalování a abychom dosáhli co největší účinnosti, mají krbová kamna optimálně umístěný přívod primárního a sekundárního vzduchu. Primární vzduch (přívod přímo pod rošt) vede hlavně ke spalování paliva na roštu. Sekundární vzduch (předehřátý vzduch, přívod několik centimetrů nad stropem topeniště) slouží k úplnému spalování nespálených částic v plamenech. Současně sekundární vzduch slouží k opláchnutí skleněných tabulek, dochází k dodatečnému spalování částic sazí, tak zůstává sklo čisté. Alternativně se mohou jako palivo používat brikety z hnědého uhlí. Pokud se tyto lisují bez přídavku pojiva, jsou i přes uvolňující se kysličník siřičitý ekologicky zastupitelné. Umělé hmoty a domovní odpad vyvíjejí při spalování vysoce jedovaté spaliny. poté, co oheň v kamnech vyhasne, vyzařuje naakumulované teplo postupně do svého okolí. Instalace Pro instalaci a připojení odvodu spalin je třeba dodržovat požadavky vyhlášky týkající se vytápění příslušného stavebního úřadu, jakož i dalších aktuálních norem. Pouze přístroj, jehož připojení provede odborník, poskytuje záruku, že při připojení kamen byla dodržena všechna požárně technická ustanovení. Aby mohla Vaše kamna fungovat bez závad, musí být i komín, do kterého kamna připojujete, v bezvadném stavu. Protože krbová kamna odebírají vzduch, který je třeba pro proces spalování, z prostoru, kde jsou nainstalována, je třeba se postarat o to, aby do místnosti stále proudilo dostatečné množství vzduchu (netěsnost oken nebo vnějších dveří). Samozřejmě je třeba zajistit odpovídající poměr mezi prostorem a výkonem (4 m3 pro každou kW jmenovitého tepelného výkonu). Pokud je objem prostoru menší, je nutné vytvořit větracími otvory sloučení spalovacího vzduchu s ostatními místnostmi (sdruženými otvory min. 150 cm3). Krbová kamna Krbová kamna se vyznačují náročným designem a nejnovější technickou úrovní. Šetří náklady na energie a současně chrání životní prostředí. Vyznačují se: • ocelovým pláštěm s lakem odolným proti vysokým teplotám • ohnivzdornou vyzdívkou spalovací komory • samozavíracími dveřmi s velkým nahlížecím otvorem ze skla odolného vysokým teplotám • ekologickým spalováním způsobeným regulovatelným primárním a sekundárním přívodem vzduchu • velký prostor na ukládání paliva • vibračním litinovým roštem • rukojetí s přirozeným chlazením • vynikajícím předáváním tepla na základě konvekčních otvorů • různými variantami obložení – lakovaná ocel, ušlechtilá ocel, mastek, keramika 20 Doporučení pro krbová kamna Mastek – přírodní produkt Mastek se jako element pro obkládání krbových kamen vyznačuje extrémní kapacitou akumulace tepla. Přes svou vysokou specifickou váhu je velmi měkký a snadno se zpracovává. Materiál lze snadno ošetřovat a čistit. Obložení krbových kamen z mastku má nejen dekorační charakter, ale i výborné akumulační vlastnosti. Ještě mnoho hodin Příprava: 1. odborná instalace a schválení kominíkem, protipožární opatření (bezpečné vzdálenosti) a dostatečné zásobování vzduchem. 2. při prvním zatápění otevřete všechna okna v místnosti instalace krbových kamen. 3. používejte jen suché dříví - nejvhodnější jsou buk a bříza.