Aktuálníletáky.cz   

Bauhaus leták : Katalog kamna 2015

Platnost od 13.9 .2015 do 28.2 .2016


Katalog kamna 2015 - strana 21     

Katalog kamna 2015 - strana 21

Vzdálenosti od kamen Co jsou to pelety? CO2-neutral Stěny na boku a za kamny nesmí být obloženy z hořlavých stavebních materiálů, pokud není dodržena po stranách a vzadu minimální vzdálenost udávaná v návodu na instalaci. Před krbovými kamny se nesmí v oblasti vyzařování pod 80 cm vyskytovat žádný hořlavý materiál nebo materiál citlivý na teplotu. Boční vzdálenost k nábytku ze dřeva nebo umělé hmoty musí také dodržovat vzdálenosti uvedené v návodu. U podlah s podkladem, který není žáruvzdorný nebo který je zvláště citlivý na teplo, se musí kamna instalovat na podložku z plechu nebo skla. Při instalování kamna na podložku neposunujte, ale přenášejte. Plech musí vyčnívat minimálně vpředu 50 cm a na boku 30 cm od topeniště. Dřevěné pelety jsou vyráběny z přírodního neupravovaného dřeva (hobliny, piliny nebo lesní dřevěná moučka). Bez přídavku pojiv se neupravená surovina lisuje za působení vysokého tlaku na malé, válcovité tvary (pelety). Tímto způsobem vzniká čisté palivo s vysokou výhřevností (cca 5 kWh/ kg), které se v kamnech automaticky a téměř bez zbytku spaluje. Dřevo je proměněná sluneční energie. Během spalování se uvolní pouze takové množství CO2, které bylo vázáno fotosyntézou. Protože CO2 je hlavní příčinou skleníkového efektu, přispíváte spalováním pelet přímo ochraně životního prostředí. Dřevěné pelety podléhají přísným kritériím normy ÖNORM M 7135 a DIN 51731 pro dřevěné brikety. Váš tým Před připojením je třeba se v každém případě poradit s kominíkem. Spojovací části musí být na kamnech a mezi sebou pevně a těsně spojeny. Do průřezu komína nesmí nic zasahovat. Spojovací část mezi krbovými kamny a komínem má mít stejný průřez jako nátrubek na kamnech. Vodorovné spojovací části přes 0,5 m mají stoupat ke komínu o 10 stupňů. Trubky, které nemají tepelnou izolaci nebo jsou vedeny kolmo, nesmí být delší než 1 m. U spojovacích částí ke komínům se musí dodržovat minimální vzdálenost 40 cm od konstrukčních částí z hořlavých materiálů. Vzdálenost minimálně 10 cm je dostatečná, pokud jsou spojovací části minimálně 2 cm silné a nejsou obaleny hořlavými izolačními materiály. Krbová kamna na pelety - moderní alternativa Topení peletami je pohodlné, úsporné, ekologické a čisté. Zprovoznění se provádí automatickým zapálením pomocí tlačítka. Stisknete tlačítko start a během několika minut si užíváte pohodlí ohně v krbu. Moderní zařízení a zabudovaný termostat zajistí optimální teplotu prostoru s účinností nad 90%. Pomocí různých stupňů výkonu je kdykoliv možné dosáhnout požadované teploty. Plně automatické spalování se postará o nejlepší topný výkon a vynikající emisní hodnoty. Ekologické vytápění Pelety vyrábí dřevozpracující průmysl ze surovin ze zemědělství a lesního hospodářství. Jaký topný výkon kamen pro Vaše prostory? Jaký topný výkon radiátorů pro Vaše prostory? Jako orientační pomůcku lze použít toto pravidlo: 60 W je potřeba, aby se 1 m3 vzduchu během 1 hodiny při venkovní teplotě -15° C ohřál na cca 20° C. Tento výpočet se ovšem může navýšit až o 100 % vlivem mnoha faktorů, jako např. kvalita zateplení stěn a stropů, tepelné ztráty okny a dveřmi, předchozí úroveň proteplení místností atd. Z těchto důvodů lze doporučit následující výkony krbových kamen popř. krbů pro jednotlivé velikosti místností: Výkon tělesa: základem pro výpočet výkonu otopného tělesa je určení tepelného výkonu, potřebného k udržování vnitřní teploty v místnosti při venkovní teplotě. Z těchto údajů dokážou odborníci při posouzení mnoha dalších faktorů ovlivňujících tepelné ztráty (použité zdivo, zateplení, počtu oken, orientace vůči světové straně atd.) vypočítat pro jednotlivé vytápěné prostory potřebné výkony. Orientačně lze říci, že výkon otopných těles by se měl pohybovat mezi 60 až 100 W na 1 m3. 5 kW → max. 110 m3 6 kW → max. 140 m3 7 kW → max. 180 m3 8 kW → max. 230 m3 Příklad výpočtu: vyhřívaná místnost měří 5 x 7 x v 2,5 m = 87,5 m3 + 60 % vliv externích faktorů = cca 140 m3. Pro tento prostor lze pak doporučit tepelný výkon 6 kW. Velikost výkonu otopného tělesa určuje: teplotní spád otopné soustavy - při provozování nízkoteplotních soustav je třeba větších ploch radiátorů k dosažení požadovaného výkonu, na druhé straně u nich lze velmi efektivně uplatnit moderní tepelnou techniku, jakou jsou kondenzační plynové kotle a nebo tepelná čerpadla. Dále pak požadovaná vnitřní teplota vytápěného prostoru a technické provedení otopného tělesa. Důležité informace Připojení na komín. Důležité! 21