Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA Kuchyně 2016

Platnost od 23.9 .2015 do 31.7 .2016


IKEA Kuchyně 2016 - strana 30     

IKEA Kuchyně 2016 - strana 30

58 59 RINGHULT, lesklá bílá. 450,– 40×80 cm. Lesklá fólie. JUTIS, SURVNOHQiGYtĜND 600,–+OLQtNDPOpþQpWYU]HQpVNOR RINGHULT, OHVNOiåOXWREtOi 450,– 40×80 cm. Lesklá fólie. JUTIS, prosklená GYtĜND 600,–ýHUQČODNRYDQêKOLQtND NRXĜRYpWYU]HQpVNOR 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU RINGHULT, OHVNOiþHUYHQi 450,– 40×80 cm. Lesklá fólie. JUTIS, prosklená GYtĜND 600,–+OLQtNDPOpþQpWYU]HQpVNOR 7DWRGYtĜNDDþHOD]iVXYHNQHMVRXYQDEtGFH IKEA Ostrava. HYTTAN, GXERYiGêKD± 40×80 cm. Lakovaná dubová dýha a masivní dub. HYTTAN, SURVNOHQiGYtĜND 1 200,– Lakovaná dubová dýha/masivní dub DWYU]HQpVNOR Novinka MÄRSTA, bílá. 1 100,– 40×80 cm. )yOLH9þHWQČVDG\QDFYDNiYDFtFK~FK\WHNYH UĤ]QêFKEDUYiFKJUTIS, SURVNOHQiGYtĜka. 600,–+OLQtNDPOpþQpWYU]HQpVNOR Novinka FILIPSTAD, KQČGi± îFP0RĜHQêDODNRYDQêPDVLYQtGXE a dubová dýha. Novinka FILIPSTAD, proVNOHQiGYtĜND±0RĜHQêDODNRYDQê PDVLYQtGXEDWYU]HQpVNOR 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU 8SR]RUQČQt 'YtĜNDDþHOD]iVXYHN GREVSTAQHMVRXGRVWXSQi YHYãHFKYHOLNRVWHFK BROKHULT, Y]RUVYČWOHãHGêRĜHFK 650,– 40×80 cm. Fólie. JUTIS, SURVNOHQiGYtĜND 600,–+OLQtNDPOpþQpWYU]HQpVNOR BODBYN, ãHGi±40×80 cm. Lakovaný povrch. BODBYN, SURVNOHQiGYtĜND 1 000,–/DNRYDQêSRYUFKDWYU]HQpVNOR 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU BODBYN, krémová. 650,– 40×80 cm. Lakovaný povrch. BODBYN, prosklená GYtĜND 1 000,–/DNRYDQêSRYUFKDWYU]HQp sklo. GREVSTA, QHUH]DYČMtFtRFHO± îFP1HUH]DYČMtFtRFHODPHODPLQRYi fólie. 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU 9êUD]QiGYtĜND 3RPRFtYêUD]QêFKGYtĜHNGRGiWHYDãtQRYp NXFK\QLRVRELWRVW-VRXGRVWXSQiYQČNROLND YHOLNRVWHFKDXPRåQtYiPY\WYRĜLWYHONpD YêUD]QpEDUHYQpSORFK\=iOHåtMHQQDYiV Novinka EKESTAD, GXE 650,– 40×80 cm. Novinka EKESTAD, SURVNOHQiGYtĜND 1 000,–/DNRYDQêPDVLYQtGXEDPOpþQp WYU]HQpVNOR7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU NODSTA, EtOiKOLQtN 800,– 40×80 cm. Fólie a hliník. JUTIS, SURVNOHQiGYtĜND 600,–+OLQtNDPOpþQpWYU]HQpVNOR 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU LAXARBY, þHUQRKQČGi± 40×80 cm. LAXARBY, SURVNOHQiGYtĜND 1 200,–0RĜHQiDODNRYDQiPDVLYQtEĜt]DD WYU]HQpVNOR7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWU Novinka FLÄDIE, zelená. 400,– 40×80 cm. Lakovaný povrch. JÄRSTA, OHVNOiåOXWi 500,– 40×80 cm. Lesklá fólie. HERRESTAD, bílá. 1 200,– 40×80 cm. Fólie. 7DWRGYtĜNDQDMGHWHQDVWUD