Aktuálníletáky.cz   

Aktuální akční­ leták Kaufland + příští týden : Zabezpečení domu, autopříslušenství

Platnost od 8.10 .2015 do 14.10 .2015


Zabezpečení domu, autopříslušenství - strana 31     

Zabezpečení domu, autopříslušenství - strana 31

Nenápadný a nezaměnitelný – skorec vodní STŘÍPKY Z PŘÍRODY S korec vodní je nápadným a  nezaměnitelným druhem. Dosahuje přibližně velikosti kosa, má kaštanově hnědou hlavu, tmavohnědě zbarvený vrch a  rezavohnědý spodek těla, na kterém vyniká velká bílá náprsenka. S  oblibou osídluje rychle tekoucí čisté vodní toky bohaté na kyslík, s kamenitým dnem a přirozenými břehy, především ve  vyšších polohách – v pahorkatinách a na horách. V mimohnízdním období se vyskytuje také na  pomaleji tekoucích vodách v nížinách. Dobrým poznávacím znakem je chování skorců. Přeletují velmi rychle, přímočaře a  často těsně nad vodní hladinou, posedávají na  kamenech uprostřed řek a  potoků. Především se však neúnavně vrhají do tekoucí vody a po chvíli vyletují o  řádný kus níže po  proudu. Vše bez ohledu na  roční období – od  jara do  zimy, kdy přesuny skorců ve  vodě pod ledem působí na pozorovatele obzvlášť působivě. Schopnost potápět se je mezi pěvci ojedinělá. Mezi hlavní negativní faktory, které ohrožují skorce vodního, je možno uvést změnu či úplnou likvidaci vhodného hnízdního prostředí. Důsledkem regulace vodních toků, budování zavlažovacích systémů nebo vodních elektráren je často výrazné zpomalení rychlosti proudění nebo až dramatický pokles průtoku vody říčním korytem. Podobný vliv má i  velkoplošné odlesňování na  březích toků. Rovněž rostoucí znečištění vody, následované snížením potravní nabídky, ovlivňuje početnost skorců. Vzorovým příkladem je okyselování (acidifikace) toků, způsobené průmyslovými emisemi (v podobě kyselých dešťů), či výsadbami čistě jehličnatých lesů podél řek. V  kyselé vodě stoupá koncentrace hliníku, která negativně ovlivňuje druhové složení a  početnost vodních bezobratlých, tedy vhodnou potravu pro skor- ce. Snižuje se také dostupnost vápníku pro tvorbu skořápek samicemi a pro růst kostí mláďat. Nejlepším způsobem, jak skorcům (a  nejenom jim) pomoci, je zachovat strukturně pestrou krajinu, protkanou rychle tekoucími a neznečištěnými potoky a řekami, nabízející dostatek vhodné potravy a hnízdních příležitostí. Pokud jste při svých procházkách či výletech v  přírodě viděli skorce, můžete své pozorování zanést do faunistické on-line databáze České společnosti ornitologické dostupné na stránce birds.cz. Pomůžete tak k lepšímu přehledu o stavu a rozšíření tohoto nesmírně zajímavého opeřence. Jiří Flousek Foto: ČTK/Jan Halady inzerce protože Kaufland mi nabízí perspektivu! Praha 3 Jarov, V Třešňovce 232/2 Hledáme právě Vás! Praha 4 Michle, U Plynárny 1432/64 Praha 4 Modřany, Lhotecká 2109 Praha 6 Podbaba, Pod Paťankou 2743/1b Praha 8 Kobylisy, Střelničná 2270/46 Praha 8 Palmovka, Voctářová 2401/8 Pracovníky provozu / pokladen Nabízíme: Praha 5 Stodůlky, Pod Hranicí 1304/17 Praha 6 Vypich, Bělohorská 2428/205 Pracovníky obslužného pultu lahůdek až • nadstandardní benefity • 18.000,- Kč CREDIT CZECH, s.r.o. Na Harfě 246/3 190 00 Praha 9 Tel: 776 335 755 E-mail: brigada@creditczech.cz Pondělí – pátek 8,00-18,00 hod. • možnost osobního růstu • nebo pište na personal@kaufland.cz Podnikám s Providentem ve vlastní režii! Rozjeďte své podnikání jako prodejní specialista úspěšné mezinárodní firmy. KONTROLOR/KA                    !  " "   #$   "  $ % &' '    %$ '  " ( )  * $     $  +  % * $  " ( *"  % % * % ,$ -  "..&/0 1"*"2    "  #$ % ..&/ 0 3 -#$4 &   5 -  '","" Výdělek až 60 000 měsíčně pro kontrolu kvality distribuce našich reklamních novin • SŠ vzdělání • vlastní automobil a telefon • 15 hodin volného času ve čtvrtek a pátek (cca 7,5 h čtvrtek, cca 7,5 h pátek) Nabízíme zodpovědnou činnost, s klouzavou pracovní dobou Váš životopis včetně tel. kontaktu, zasílejte na adresu: Kaufland ČR v.o.s., k rukám p. Jana Čermáka, WMD Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: kontrolori@kaufland.cz Do předmětu e-mailu či dopisu vždy uveďte název oblasti (město), která je uvedena v prvním řádku tohoto inzerátu. K Kaufl and ČR v.o.s. B Bělohorská 203 169 00 Praha 6 www.kaufland.cz/kariera Podpora do začátku podnikání Spolupráce s týmem obchodních zástupců www.podnikamsprovidentem.cz 844 666 777 Týdeník Kaufland do Vašich schránek Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy       ! " #$$ %$ &'#$(  & VÝKUP AUT OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY • i po jednotlivých regionech • PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM Kontaktujte našeho regionálního zástupce 775 538 733 • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • 323 607 653, 603 983 196 PENÍZE St O aèí P Ještì dnes VOLEJTE PO - NE: 8 - 20 hod.   776 335 755        ! !" #$ % & '( %#) * * Pro oblast Praha Michle a okolí přijmeme spolupracovníky pro vedlejší výdělečnou činnost na pozici:    +420 Nebo nás osobně navštivte. TRAM č. 8, 25 do zastávky Nádraží Libeň  protože Kaufland to jsou vždy kvalitní služby! Kaufland je atraktivní společností v oblasti potravinářského obchodu, pro kterou je spokojenost zákazníků vždy na prvním místě. Pro bližší informace volejte tel.: BUS č. 136, 177, 183, 195 do zastávky Nádraží Libeň     • smlouvu na dobu neurčitou • Bližší informace obdržíte na všech pražských prodejnách Jak se k nám dostanete? Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. ZDARMA 800 400 100 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek a úvìrù pro více investorù AAM 31 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 68