Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Zvěřina

Platnost od 21.10 .2015 do 17.11 .2015


Zvěřina - strana 3     

Zvěřina - strana 3

Zvěřina získává v posledních letech stále větší přízeň milovníků dobrého jídla i zastánců zdravého životního stylu. V prodeji je celoročně, ale během podzimu by se na stole rozhodně měla objevit – chutná totiž nejlépe. N utriční hodnoty řadí zvěřinu k nejzdravějším masům, je vhodná i  pro dietní kuchyni. Roli samozřejmě hraje způsob zpracování, ale obecně platí, že v mase volně žijící zvěře se nachází nízké množství tuku a vysoký obsah bílkovin, které lidské tělo dokáže velmi dobře a efektivně zpracovat. Mimo to je zvěřina bohatá na železo, zinek, vitaminy skupiny B a celou řadu důležitých aminokyselin ovlivňujících tvorbu a  regeneraci buněk a  příznivě působících na imunitní systém. Nejvíce prospěšných látek nabízí srnčí, jelení a zaječí maso. Z LESA ČI FARMY Zvěř žijící v  revírech se volně pohybuje v lesích a na polích, kde však kromě trávy spásá i polní plodiny a stromky, a působí tak škody. Proto je nutné udržovat ji v  počtech, které nenaruší rovnováhu v  hospodaření myslivců a  lesníků. Zvěř se nejvíce loví na podzim, a to výhradně v  určeném období i  prostoru a  povoleným mysliveckým způsobem. Farmovaná zvěř se chová v  oplocených oborách s  omezeným prostorem k  pohybu a  dostává se jí stejné péče jako hospodářským zvířatům – má k dispozici pitnou vodu, je dokrmována a  podrobována veterinárním kontrolám. Nejčastěji se tímto způsobem chovají jeleni, daňci a pernatá zvěř. Namísto lovu jsou zvířata přepravována na porážku a  jejich maso posléze není označováno jako zvěřina, ale pouze druhem zvířete. Dovážené maso ze zvěřiny v  nabídce MAKRO po- chází z farmových chovů ve Francii, Uruguayi, Argentině a na Novém Zélandu. STOPROCENTNÍ KONTROLA Zdrojem tuzemské zvěřiny prodávané v  MAKRO je výhradně lovená zvěř, která prošla řádnou veterinární kontrolou a splňuje všechny podmínky zdravotní nezávadnosti. Maso z  ulovených zvířat vyžaduje speciální zacházení. Samotný hon a  případná zranění, která nejsou smrtelná, působí zvířatům stres odrážející se na kvalitě masa. Střely mohou také poškodit vnitřní orgány a  kvůli krvácení se okolní tkáně snadno kontaminují. Po usmrcení je proto třeba zvíře rychle vyvrhnout (vyjmout vnitřní orgány) a  dodat co nejrychleji do sběrného a prohlížecího místa nebo závodu na zpracování zvěřiny. Tam je rychle zchlazeno na teplotu nepřesahující 7 °C a  prohlédnuto proškolenou osobou  – členem mysliveckého sdružení, který absolvoval příslušné školení na Veterinární a  farmaceutické univerzitě v  Brně. Pokud je zvíře v  pořádku, myslivec vyplní prohlášení, bez něhož se ulovený kus nesmí dále prodávat. Počty ulovené zvěřiny za rok 2014 Druh zvěře Počet kusů Bažanti 478 808 Kachny divoké 262 345 Divočáci 168 974 Srnci 100 348 Zajíci 39 591 Jeleni 23 361 Daňci 16 761 Mufloni 9 059 ZÁKLADNÍ DĚLENÍ Spárkatá zvěř: jelen, srnec, daněk, divoké prase, muflon Drobná zvěř srstnatá: zajíc polní, králík divoký Drobná zvěř pernatá: koroptev, křepelka, bažant, kachna divoká, husa divoká   fa c e bo o k . c o m / m a k ro . c z cE1523_02-09.indd 3 tw i tte r. c o m / m a k ro cr 3 10/8/15 11:18 AM