Aktuálníletáky.cz   

Aktuální akční­ leták Kaufland + příští týden : Kaufland - příští týden

Platnost od 22.10 .2015 do 28.10 .2015


Kaufland - příští týden - strana 29     

Kaufland - příští týden - strana 29

Prodává Váš ... to je selský jogurt www.hollandia.eu | www.hollandiaclub.eu PRO KAŽDÉHO NĚCO Moravia Lacto a. s., člen skupiny Interlacto .DQFHOiĜVNpSRWĜHE\'21$8 =MHGQRGXãt9iPSUiFLDXãHWĜtþDV 9ãHFKQRVHWRþtNROHP9iV SUÒPLRYÀLUVNÀZKLVNH\RGURNX 3DGG\MHLUVNÀPâFKDQÀZKLVNH\ NWHUÀVHVNOÀGÀ]HbWāâVORĜHNŋ SRWVWLOOZKLVNH\RELOQÒZKLVNH\ DbVODGRYÒZKLVNH\SURWRMHYHOPL MHPQÀDbSāâMHPQÒFKXWL6WHMQÔ MDNRRVWDWQâLUVNÒZKLVNH\MH WāLNUÀWGHVWLORYDQÀ Paddy Bee Sting je VNYÔOĘPVSRMHQâP MHPQÒLUVNÒZKLVNH\ DbSUYRWāâGQâKRLUVNÒKR PHGXFRĜGRKURPDG\ Y\WYÀāâODKRGQĘ DONRKROLFNĘQÀSRM www.pijsrozumem.cz HB25, ZS25 / AMK27, AAM29, AMO29, APO25, AAS27, AVY29, AJV29, Ber27, Kla29, Sla27 / - CL27, JN25, Ko25, Lb25, MB29, Me27, NB25, Ny25, RL25 / Do27, Kt25, KV27, Lit27, Lou27, ML25, Pb23, Plz27, Rok25 / -