Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Lyže, lyžáky, termoprádlo...

Platnost od 4.11 .2015 do 15.11 .2015


Lyže, lyžáky, termoprádlo... - strana 5     

Lyže, lyžáky, termoprádlo... - strana 5

a v e l s % 40žínebosnowboardů y l s i v r e as íky n zn a k á z O y chn 2 še rov p D ám sk á ru va vet S M S a m r tezda le š Za a999009. n S I V R E S ína c rma fo cein í V cz . hody y v a r t x e .o2 www P án sk é l y ža ř sk ék a lho t yR a l f c loupe ís odn V m m 0 1000 BundaPo la rO l i ve r/O l i v ia Spo r t o vn ís t ř ih ,e x t r az a t ep l en á n az áde chak apu c i ,pod l epené š v y ,v odn ís l oupe c1 00 0 0 mm . [ 8 5 2 5 0 4 4 / 8 5 1 5 0 2 6 ] P án sk á Nep r omok a v é ,v ě t ruodo lné , p r od y šno s t50 0 0g / 2 4h ,v y t ep l ené , p r o t i sněho v ýp á sspodé ln ýmz ipem , odep ín a c íš l e ,s v a ř o v anéš v y ,o ch r an a n am áh an ý ch m í s t ,t v a r o v an ák o l en a . [ 8 2 7 0 3 1 6 ] m í s to2799 , -46% 1499 , - m í s to3999 , - 2999 , c loupe ís odn V 5000 mm Dám sk á l y ža ř sk ábunda SnowT imeK i r a c loupe ís odn V 3000 mm M ik r o v l ákno ,f l ee c o v ém an že t y ,su ch ýz ip p r on a s t a v en ík o l emz ápě s t í . [ 7 1 1 0 1 1 7 ] V oděodo ln á ,v ě t ruodo ln áap r od y šn á , funk c eAqu ab a seE l i t e3 . 3 ,v odn ís l oupe c 30 0 0 mm ,z a t ep l en á ,p r o t i sněho v ýp á s . [ 8 5 1 0 2 5 5 ] m í s to2699 , - Dám sk é l y ža ř sk éruk a v i ceJu l ia m í s to899 , - 699 , - -40% 1599 , - Sadaspodn íhop r ád la S ad ap án sk éhofunk čn í cht r ik a sd l ouh ýmruk á v emaspodků , k an á lk o v ás t ruk tu r ap l e t en in y z a j i š ťu jedob r ýod v odv lhk o s t i r žu jet ě l ovsu chuat ep l e , aud g r am á ž :1 5 0g /m 2 ,1 0 0%P o l y e s t e r [ 5 9 4 8 0 1 4 / 5 9 4 7 0 0 9 ] m í s to999 , - 799 , D ám sk á P án sk á 5