Aktuálníletáky.cz   

Aktuální akční­ leták Kaufland + příští týden :

Platnost od 12.11 .2015 do 18.11 .2015


 - strana 31     

- strana 31

STŘÍPKY Z PŘÍRODY D vě mladé vydry, které od  jara předvádějí své artistické kousky návštěvníkům vlašimské paraZOO, dostaly jména Kapka a  Fousek. Křtiny, které proběhly 30. října, si nenechala ujít asi stovka návštěvníků, zejména dětí, které vydrárium s  neposednými zvířaty zcela obklopily. Vydry dostaly při slavnostní příležitosti zmrzlé dorty z ryb, zeleniny a  ovoce a  bavily gratulanty jejich postrkáváním po hladině, potápěním a okusováním. Návrhy jmen pro vydří párek posílali návštěvníci a příznivci paraZOO celý měsíc, shromáždilo se jich několik desítek. Konečné slovo měl starosta Vlašimi Luděk Jeništa, který zvířata pokřtil. „Vybral jsem taková jména, která nejsou lidská a  která se vztahují buď k vodě, nebo k tomu, jak vydry vypadají. Chtěl jsem, aby šla dobře vyslovovat i  malým dětem a  každý si je snadno zapamatoval,“ uvedl Je- Vydry ve vlašimské paraZOO dostaly jména Kapka a Fousek ništa. „Původně jsme chtěli vydry pokřtít hadicí, ale to se jim moc nelíbilo a  hlavně jsou mokré pořád, tak pan starosta polil šampaňským jejich certifikační listy,“ řekla ČTK Barbora Hozová z  Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Na listech byla napsána jména zvířat, kdo je křtil i  to, co jim organizátoři akce přejí. Vydry se dostaly do paraZOO jako osiřelá mláďata. Není jasné, co se stalo s jejich matkami, nejčastější příčinou úhynu vyder je doprava. Párek si zvykl na lidskou péči a nemůže se už vrátit do přírody. V paraZOO jsou umístěna zvířata, která byla léčena v záchranné stanici pro živočichy Českého svazu ochránců přírody Vlašim, ale kvůli trvalým následkům už nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Hlavním posláním zoo je seznámit návštěvníky se zvířaty, s příčinami jejich ohrožení působením člověka a především ukázat, jak předcházet zraněním živočichů. Expozice zahrnuje tři desítky zvířat, kromě vyder i rysa, kunu, čápy, volavky, dravce, sovy a zástupce krkavcovitých ptáků. Největší zájem je podle Hozové o vydry, rysa, ale také o  krkavce. „Když se mu chce, dokáže mluvit. Říká ahoj a nazdar,“ uvedla. Vlašimská paraZOO byla otevřena v  červnu 2012. V  zahradě Podblanického ekocentra byla původně záchranná stanice pro živočichy. Léčebná část se později přesunula do nového areálu u  Pavlovic a  zahrada byla přizpůsobena výhradně k  expozičním a  vzdělávacím účelům a  přejmenována na  paraZOO. Od  letošního července je areál zrekonstruován. Upravena byla zejména vstupní část s  ekoobchůdkem, pro děti přibyly nové naučné a herní prvky. ČTK Foto: ČTK/Michal Krumphanzl inzerce Podnikám s Providentem ve vlastní režii! Návštěvníci Křivoklátu mají zájem hlavně o nejdelší prohlídku Rozjeďte své podnikání jako prodejní specialista úspěšné mezinárodní firmy. N Výdělek až 60 000 měsíčně Podpora do začátku podnikání Spolupráce s týmem obchodních zástupců www.podnikamsprovidentem.cz 844 666 777      Všechny novinky ve Vašem e-mailu! ávštěvníci hradu Křivoklát (na  snímku) na  Rakovnicku mají nejčastěji zájem o  nejdelší a nejdražší prohlídku. I když jich letos přišlo méně než loni, podle kastelána byla návštěvnost dobrá. Loni přišlo na  hrad téměř 110  000 turistů, letos to bude zřejmě o několik tisíc méně. Všechny stěžejní akce pořádané na hradě, jako Knížecí Velikonoce, Křivoklání i  Křivořezání s  rytířskými slavnostmi, byly dobře navštívené, i když se projevil vliv extrémně horkého počasí. ČTK to sdělil kastelán Křivoklátu Petr Slabý. Podle Slabého lidé nejvíce vyhledávají okruh nazvaný Celým hradem, vel- ký zájem byl nejen o každoročně pořádané akce, ale i o nové, jako byl Den svatého Eustacha věnovaný mimo jiné křivoklátské přírodě a  myslivosti. Příští rok by měl být ve znamení Václava IV., který pobýval na  hradě například v  osmdesátých letech 14. století. Podílel se také na  jeho rozšíření a  zvelebení. „Chystáme novinky na  prohlídkových trasách,“ uvedl Slabý. Při plánování expozic myslí kastelán také na děti, podrobnosti ale zatím nechtěl zveřejnit. Příští rok by se na  Křivoklátu měly opravovat střechy dvou věží. Podle kastelána půjde o technicky ná- ročné opravy. Přitáhnout by měly návštěvníky, kterým se naskytne nezvyklý pohled do nitra věží. ČTK Foto: ČTK/Miroslav Chaloupka www.kaufland.cz/ newsletter        ! !" #$ % & '( %#) * *             !"# "# $ %&'  # !  $  (  (    )# *+ ,$#      -&          ! " #$$ %$ &'#$(  & PŮJČKA KTERÁ ROZZÁŘÍ VAŠE VÁNOCE Volejte zdarma 800 701 222 $IDFÞTJEPCāFWZEÐMBU WZEÐMBU +FåÔÞLB BNÔUCPIBUÏIP+FåÔÞLB OPÿOÔ 1PKćOBQāFEWÈOPÿOÔ AZONU! CSJHÈEVdo AMAZONU! t3 dny volna tEOZQSÈDFWUãEOV t4WP[PWÈEPQSBWBZDARMA VÝKUP AUT STĚHUJETE HO? OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM 775 538 733 SE DO MENŠÍ ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN A DALŠÍ DOPLŇKY A ZAŘÍZENÍ. TEL.: 774 121 121 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! t%PUPWBOÏTUSBWPWÈOÔ t%FOOÔOPÿOÔTNÐOZ 1āÔKFN CBMFOÔBFYQFEJDF[ÈTJMFL 7PMFKUF[EBSNB 800 100 500 XXXBEFDDPD[ Týdeník Kaufland do Vašich schránek AAM 31 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 71