Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Lyže, lyžáky, brusle, bundy

Platnost od 25.11 .2015 do 6.12 .2015


Lyže, lyžáky, brusle, bundy - strana 11     

Lyže, lyžáky, brusle, bundy - strana 11

a v e l s % 20 ktvIntersportu rodu a1p íky n zn a k á z O y chn 2 še rov p ru va Svet M S a m r a tezd le š Za 999009. a n T R O P INTERS ína c rma fo cein í V cz . hody y v a r t x e 2 .o www 7 5 : 4 0 : 1 51 1 0 2 . 0 1 . 0 3 S y s témK id s -F i t indd 1 . s i sop a č p rodě t i Dě t sk áspo r to vn íobu v In te rp la yJVLC D ík yv y j ím a t e lnés t é l c e K id s -F i t jednodu še u r č í t esp r á vnou v e l ik o s tbo t y . Dě t sk áha lo v áobu v Cou r tp la ye rJ r ./J r .La ce S v r šekzk omb in a c es yn t e t ik y ap r od y šnéh om a t e r i á luMe sh ,EVA me z ipode še v ,v l o žk aK id s -F i tp r osn adné u r č en ísp r á vnév e l ik o s t iobu v i . [ 3 6 7 2 0 4 3 / 3 6 7 2 0 4 9 ] p rodě t i í s to749 , -33% m S v r šekz m a t e r i á luMe sh ,s y s t ém ad iF IT®p r oz j i š t ěn ísp r á vné v e l ik o s t i ,neb a r v í c ígumo v á pode še v ,su ch ýz ip . v e l .2 9 3 5 [ 3 6 7 2 0 6 3 ] 499 , - m í s to1099 , - 699 , -36% F lo rba lo v áhů lCampu s34 K ón i ck ýsh a f tzk ompo z i tu , obou s t r ann áč epe l . Dé lk a :1 0 7cm Čepe l :C ampu sP r o [ 1 2 2 8 2 1 8 ] P án sk áha lo v áobu v Speed c ou r t8 S v r šekzk omb in a c es yn t e t ik ya m a t e r i á lu Me sh ,p r od y šné ,p r o t i sk lu zo v áneb a r v í c í pod r á žk agumo v ápod r á žk a . [ 3 6 7 4 0 0 3 ] P án sk áha lo v áobu vGe l -Up c ou r t S v r šekzk omb in a c es yn t e t ik ya m a t e r i á lu Me sh ,Ge lt lumen í ,neb a r v í c ígumo v á pod r á žk a . [ 3 6 7 4 0 3 0 ] m í s to549 , - 449 , - m í s to1399 , - 999 , - m í s to1499 , - 1199 , - P án sk áha lo v áobu v H ype r venomPhade I I IC S v r šekzodo lnés yn t e t ik y , me z ip ode še vEVA z a j i š ťu jeop t im á ln ít lumen í ,neb a r v í c ípode še v vhodn án av še chn yh a l o v épo v r ch y . [ 3 5 8 5 1 7 7 ] m í s to1399 , - 1099 , - P án sk éha lo vék opa čk y XEn t r y IN Jun io r sk ý mode l [ 3 5 8 3 0 8 5 ] S v r šekz me sh m a t e r i á lu , p r od y šn ápod š í vk a . [ 3 5 8 5 1 2 2 ] Jun io r sk ý mode l m í s to1199 , - m í s to1349 , - m í s to1099 , - 899 , - 999 , - [ 3 5 8 3 0 7 6 / 3 5 8 3 0 7 7 ] 799 , - 1 1