Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Lyže, lyžáky, brusle, bundy

Platnost od 25.11 .2015 do 6.12 .2015


Lyže, lyžáky, brusle, bundy - strana 5     

Lyže, lyžáky, brusle, bundy - strana 5

P án sk á l y ža ř sk áobu v Haw x2 .0100X D ík y ino v a t i vn ímF l e xzón ám po sk y tu je m a x im á ln ír o vno v áhua pe r f ek tn ík on t r o lup ř i l y žo v án í . F l e x :1 0 0 L :1 0 0 [ 3 0 2 0 3 6 5 ] -36% m í s to10199 , - 6499 , L y ža ř sk áobu vXP r oX90 T e chno l og ie3 6 0 °Cu s t omShe l l ,vn i t řn í bo t i čk aM yCu s t omF i t3DSpo r t ,4 m ik r ome t i ck éA lu -p ř e zk y / 3D -p ř e zk y . F l e x :9 0 L :1 0 0 mm [ 3 0 2 0 6 3 1 ] m í s to9699 , - 6999 , L y ža ř sk áhe lmaG r ap -40% S je zdo vé l y žeX -D r i veX -R sv á zán ímL i th ium10 Sem iS andw i chd ř e v ěné j ád r o , R o ck e rs t ab i l i z á t o r . Dé lk y :1 4 7 1 7 5cm K r o jen í :1 2 1 / 7 5 / 1 0 4 mm R ád iu s :1 2 , 6m / 1 6 1cm [ 0 1 2 0 6 9 8 / 0 3 1 0 6 0 4 ] Lehk áas t ab i ln í ,sk on s t ruk c í In -Mo ld , n a s t a v i t e ln áv en t i l a c e ,7v en t i l a čn í ch o t v o rů ,s y s t émn a s t a v en ív e l ik o s t i , v y j ím a t e lnépo l s t r o v án í ,odn ím a t e lnék r y t y u š í ,ú ch y tn ab r ý l e . [ 0 8 4 5 7 1 5 ] -40% m í s to3299 , - 1949 , - m í s to11699 , - 6999 , T a šk ana l y ža ř sk ébo t y Boo tBagBa s i c Odo ln áapohod ln án ap ř ep r a vu , n a s t a v i t e ln ýr amenn ípop ruh , h l a vn ík omo r an abo t y ,z ipp oc e l é dé l c ev aku . [ 0 4 4 0 0 7 1 ] m í s to559 , - L y ža ř sk áhe lmaS yne r g y 349 , - Ak t i vn ív ě t r án í ,s y s t émn a s t a v en í v e l ik o s t i ,d r ž ákn ab r ý l e . [ 0 8 4 5 4 4 4 ] -42% -37% ,to3799 s í m ,2199 NEJCENA 5