Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : HoReCa - Víno

Platnost od 4.11 .2015 do 30.6 .2016


HoReCa - Víno - strana 24     

HoReCa - Víno - strana 24

Vinařská Oblast Morava Jakostní Třídění Tichých Vín Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány na  několik skupin. Česká republika se při rozdělování vín tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a  vyzrálost hroznů stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. V no Ví n Zems Ze Zems m k ké é vín no Jako Ja Jako kost sttní stní n vín íno o od drů ůdové dové do Jako Ja ost stní tní ní vín íno zn znám nám ámk ko ové vé Ka K abi bine etn t ív vííno n Pozd Po zd dní ní sbě bě ěrr Výbě Vý běr z  běr z hr h oz znů nů Vý Výbě ýbě ěr z  z b bo obu bulíí bulí Výbě Vý ýbě běr z z  ci cibé b b Le L ed do ové vé vín no Slám Sl mov ové vé ví víno o min mi n.. 11° 1° NM* M*** min mi n.. 14° 4 NM miin n.. 15° 5° NM miin. m n. 15° 5° NM miin n.. 19° 9° NM min. mi n. 21° 1° NM min. mi n. 24° n. 4° NM miin. m n. 27 7°° NM miin m n.. 32 2°° NM min mi n.. 27 7°° NM miin m n.. 27° 7° NM **U **U archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Uvvádě vád ádě ád děn ná á zkrat krattka ka a „° „° N NM M“ zznamen ame men en en ná á st stupeň up upe peň pe eň n eň nor no o ormova ova ov va an néh ného ho h moš mošt ošštomě o om oměr o měru. mě m u Jeden Jede eden d n stu den tu upeň pe p eň e ň NM NM předs přředs řed ed eds e ds stavu stavu tav avuje avu e 1 kg kg přír přřír řříírrodn odní dníího dní ho cu cuk cukr uk u k u vve e 10 10 100 00 0 lit ittrech itrech ech hro ech hro hr oznov zno zzn nov no o éh ého ho h o moš mo mošt m ošt oš šu u.. Prodejní doba: Po – Ne 8.00 – 22.00. Prodejní doba pro Zlaté a Stříbrné partnery: Po – So 6.00 – 22.00, Ne 7.00 – 22.00 Akceptujeme platbu v českých korunách, za stanovených podmínek také v eurech. Přijímáme tyto platební karty: 844 999 111 – informační linka společnosti MAKRO cW1524_01-24.indd 24 Nabídka zboží platí pro držitele zákaznické karty MAKRO a  je určena pro podnikání. Uvedené ceny jsou v  českých korunách, bez dekorace a nejsou platné při nákupech výrobků prostřednictvím služby MAKRO Distribuce. Za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme. Společnost MAKRO si vyhrazuje právo změn v balení a variantě zboží nabízeného v této nabídce. Společnost MAKRO garantuje ceny pro uvedené období jako nejvýše možné. Tato nabídka zboží informační povahy je určená k podpoře prodeje zboží a nepředstavuje závaznou nabídku na uzavření smlouvy ze strany společnosti MAKRO. Současně tento leták a v něm obsažená nabídka není materiálem podporujícím prodej komunikačními prostředky na dálku. Nabídka zboží je časově omezena na období platnosti nabídky nebo do  neočekávaného vyprodání zásob. Veškeré aktuálně platné nabídkové letáky jsou pro registrované zákazníky k dispozici k nahlédnutí či stažení na www.makro.cz v sekci Aktuální nabídka. Vaše dotazy rádi zodpovíme ve všední den 7.00 – 22.00, o víkendech a svátcích 8.00 – 20.00 nebo kdykoli na info@makro.cz 3.11.15 12:15