Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Zimní sportovní vybavení

Platnost od 9.12 .2015 do 20.12 .2015


Zimní sportovní vybavení - strana 10     

Zimní sportovní vybavení - strana 10

P án sk é l y ža ř sk éruk a v i ceZe r o x Memb r án aGORE TEX®z a j i š ťu je nep r omok a v o s t ,v ě t ruodo lno s taz á r o v eň p r od y šno s t ,z ap ín án ín asu ch ýz ip . [ 7 1 2 0 1 3 5 ] m í s to1499 , -33% 1 999 , - 2 1 Dám sk ábundaT u l ia V odn ís l oupe c1 00 0 0 mm , p ř e l epenéš v y ,v y t ep l en á . [ 8 3 1 0 1 8 2 ] m í s to4999 , - Dám sk á l y ža ř sk ábunda -30% V y so c efunk čn íd ám sk ábund y , C l im aP r o t e c t T e chno l og ie ud r žu jet ě l ovsu chu ,v odn í s l oupe c80 0 0mm ,p r od y šno s t 50 0 0g /m 2 / 2 4hod . [ 8 5 1 0 8 9 5 ] c loupe ís odn V 10000 mm 3499 , - 2 D ám sk é l y ža ř sk é k a lho t yJo s ie V odn ís l oupe c1 00 0 0 mm , p ř e l epenéš v y ,p r o t i sněho v ýp á s . [ 8 0 1 0 0 9 9 ] -40%m í s to8399 , - 4999 , - V odn ís loupe c 10000 mm m í s to2799 , - 1999 , Dám sk é l y ža ř sk ék a lho t y Ba ch ik o S t r e č o v é ,funk c eD r yP lu s3 . 3 , v oděodo lné ,p r od y šné ,v odn ís l oupe c3 0 0 0 mm ,p r od y šno s t30 0 0g /m 2 / 2 4h . [ 8 1 1 0 1 9 9 ] -58% Vn i t řn ív r s t va -44% ,to8999 s í m ,4999 NEJCENA 10 P án sk ábunda3 v1Snow t r ip P án sk ábund azeso f t she l l o v ý ch m a t e r i á lů ,vn i t řn í bund i čk a jev yb a v en a l ehk ýmz a t ep l en ímas t r e č o v ým i p ane l y ( 3 : 1SMARTSK IN™ ) ,z a t ep l en í :Ad v an c ed Sk in W a rm In su l a t ed1 0 0g /m 2 ,Tk an in yF ibe r f i l lod r á ž í t ě l e snét ep l o ,a l ep ř i t omz a cho v á v a j ído s t a t ekz a t ep l en í , h ad ř íkn ab r ý l e ,h á č ekp r oupe vněn ík l í čů ,sně žn ýp á s , k ap s an ask ip a s sn a l e v émruk á vu [ 8 5 2 5 0 8 5 ] m í s to3399 , - 1399 , -